คุณประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการบริษัท บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท

คุณประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการบริษัท บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และคุณเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อดูแลรักษาพระสงฆ์อาพาธ จำนวน 200,000 บาท พร้อมด้วยอาหารกล่อง ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์อาพาธ และมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ตัวแทนในการรับมอบ ณ อาคารมูลนิธิ โรงพบาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 28 ก.ค 2564

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ ศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12:43:51 น. เข้าดู 47 ครั้ง