โครงการตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 73 โดย มูลนิธิธรรมดี เพื่อถวายภัตตาหารถวายเพลแด่พระสงฆ์

โครงการตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 73 โดย มูลนิธิธรรมดี เพื่อถวายภัตตาหารถวายเพลแด่พระสงฆ์ โดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:47:23 น. เข้าดู 58 ครั้ง