คุณชัยวัฒน์ เอี่ยมวิริยะพงษ์ และเครือเอี่ยมเซ้งกรุ๊ป หจก.ลิ้มเอี่ยมเซ้ง มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ คุณชัยวัฒน์ เอี่ยมวิริยะพงษ์ และเครือเอี่ยมเซ้งกรุ๊ป หจก.ลิ้มเอี่ยมเซ้ง มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจน์ฤดี มณีสุวรรณ ตัวแทนผู้อำนวยการ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ จันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16:14:05 น. เข้าดู 84 ครั้ง