นายสมศักดิ์-ชลธิชา จิตรการโกศล และครอบครัว บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

นายสมศักดิ์-ชลธิชา จิตรการโกศล และครอบครัว ร่วมกับ จักรวาล แอ็ดเวอร์ไทร์ซอ่ง บจก.จัรกวาล อินเตอร์เนชั่นเนล คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ส่งความห่วงใย บริจาคเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow รวมมูลค่า 360,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ โดย:คุณอาภร คชนันท์ หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นตัวแทนในการรับมอบ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ ศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13:29:55 น. เข้าดู 54 ครั้ง