กิจกรรมรับบริจาค


คุณชัยวัฒน์ เอี่ยมวิริยะพงษ์ และเครือเอี่ยมเซ้งกรุ๊ป หจก.ลิ้มเอี่ยมเซ้ง มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ คุณชัยวัฒน์ เอี่ยมวิริยะพงษ์ และเครือเอี่ยมเซ้งกรุ๊ป หจก.ลิ้มเอี่ยมเซ้ง มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจน์ฤดี มณีสุวรรณ ตัวแทนผู้อำนวยการ

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พร้อมด้วย คุณ นภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ภริยา บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และ ชุด PPE จำนวน ๕๐ ชุด นมแลคตาซอย ๕ ลัง

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พร้อมด้วย คุณ นภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ภริยา บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และ ชุด PPE จำนวน ๕๐ ชุด นมแลคตาซอย จำนวน ๕ ลัง รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

นายสมศักดิ์-ชลธิชา จิตรการโกศล และครอบครัว บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

นายสมศักดิ์-ชลธิชา จิตรการโกศล และครอบครัว ร่วมกับ จักรวาล แอ็ดเวอร์ไทร์ซอ่ง บจก.จัรกวาล อินเตอร์เนชั่นเนล คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ส่งความห่วงใย บริจาคเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow รวมมูลค่า 360,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ โดย:คุณอาภร คชนันท์ หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นตัวแทนในการรับมอบ

คณะท่าน จก.ยย.ทบ. มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา ยย.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๗ จำนวน ๖๒,๑๖๔.๕๐ บาท รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณะท่าน จก.ยย.ทบ. มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา ยย.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๗ จำนวน ๖๒,๑๖๔.๕๐ บาท รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

บริษัท มิลลิเมด จำกัด บริจาค เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๒ เครื่อง รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ บริษัท มิลลิเมด จำกัด บริจาค เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๒ เครื่อง รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการ กองทัพไทย

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการ กองทัพไทย ทำบุญเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาฯ ศูนย์ประสานงานฯ ครบรอบ 7 ปี มอบเงินบริจาค แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 15,000 บาท โดยมี นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ. ๙) มอบเครื่องช่วยหายใจ

พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ. ๙) วัดมหาธาตูยุวราชรังสฤษฏิ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมี นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบอาหารกล่อง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบอาหารกล่อง จำนวน 500 กล่อง ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ที่เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนโควิด 19 และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

ท่าอากาศยานดอนเมือง บมจ.ท่าอากาศยานไทย บริจาค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน ๙๐ แพ็ค รับมอบโดย คุณเรวัช ศรีฮอแก้ว ตัวแทนผู้อำนวยการ

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่าอากาศยานดอนเมือง บมจ.ท่าอากาศยานไทย บริจาค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน ๙๐ แพ็ค รับมอบโดย คุณเรวัช ศรีฮอแก้ว ตัวแทนผู้อำนวยการ

บริษัท เอพี ( ไทยแลนท์ ) จำกัด ( มหาชน ) มอบเครื่องให้ออกซิเจนผสมอัตราการไหลสูง ( High flow oxygen therapy ) จำนวน ๒ เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ บริษัท เอพี ( ไทยแลนท์ ) จำกัด ( มหาชน ) มอบเครื่องให้ออกซิเจนผสมอัตราการไหลสูง ( High flow oxygen therapy ) จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อไว้ใช้กับพระภิกษุสามเณรอาพาธที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

ตัวแทน คุณอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบ ลำไย ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตัวแทน คุณอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบ ลำไย ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยด้านอำนวยการ

มูลนิธิ นายแพทย์วิชนารถ- เภสัชกรหญิงปิยะนุช เพชรบุตร มอบเครื่องผลิตออกซิเจน

มูลนิธิ นายแพทย์วิชนารถ- เภสัชกรหญิงปิยะนุช เพชรบุตร มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อใช้ในการรักษา พระสงฆ์อาพาธโรคโควิด-19 ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 45,800 บาท โดย นายไพฑูรย์ กฤษนิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ " ราชินีผลไม้ " แก่บุคลากรทางการแพทย์

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถระสมาคม มอบให้คณะพระธรรมฑูตสายอินเดีย-เนปาล จัดแจกทาน ศาสนสงเคราะห์ " ราชินีผลไม้ " แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อเป็นกำลังกาย กำลังใจในการทำงาน อุปถัมภ์ โดย คุณอรนุช -คุณศรุดา อิ่มอำนวยทรัพย์

พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี มอบน้ำดื่ม จำนวน 300 โหล (3,600 ขวด)

พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม มอบน้ำดื่ม จำนวน 300 โหล (3,600 ขวด) แก่โ5งพยาบาลสงฆ์ เพื่อถวายพระภิกษุ สามเณรอาพาธ และมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดย บริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน ช่วยดำเนินการจัดส่ง

มูลนิธิพุทธรังษี วัดฝอกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน

มูลนิธิพุทธรังษี วัดฝอกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 30 เครื่อง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 54 ลัง ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดยนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564

กิฟฟารีน มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ขนาด 5,000 มล. จำนวน 200 แกลลอนมูลค่า 70,000บาท

บริษัท กิฟฟารีน มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ขนาด 5,000 มล. จำนวน 200 แกลลอนมูลค่า 70,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด-19 โดย นายไพฑูรย์ กฤษนิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

โรงพยาบาสงฆ์มอบเงินสนับสนุนการเผาศพผู้ป่วยโควิด-19

นายไพฑูรย์ กฤษนิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลสงฆ์ นำเงินสดจากกองทุนบัญชีเงินช่วยวัด จำนวน 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนการเผาศพผู้ป่วยโควิด-19 ถวายแด่ พระครูภัทรกิตติสุนทร เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มอบปัจจัยสนับสนุนการดูแลรักษาพยาบาลพระภิกษุ- สามเณร

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในการมอบปัจจัยสนับสนุนจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อการดูแลรักษาพยาบาลพระภิกษุ- สามเณรในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 250,000บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แด่โรงพยาบาลสงฆ์ โดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน มอบยางรุ่น Cargo Max สำหรับรถตู้และรถกระบะ ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน มอบยางรุ่น Cargo Max สำหรับรถตู้และรถกระบะ ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อใช้งานในสถานการณ์ โควิด-19 โรงพยาบาสงฆ์ ขอนุโมทนาบุญในครั้งด้วย ..สาธุ

โครงการธรรมดีด้วยหัวใจห่างไกลโควิด และพล.ต.ต. สมพร สัจพจน์ ผู้บังคับการกองสรรพาวุธ

โครงการธรรมดีด้วยหัวใจห่างไกลโควิด และพล.ต.ต. สมพร สัจพจน์ ผู้บังคับการกองสรรพาวุธ พร้อมด้วยคุณแสงอรุณ สัจพจน์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่มารับวัคคซีน จำนวน 500รูป มอบข้าวกล่องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค รวมมูลค่า 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ โดย นายไพฑูรย์ กฤษนิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ประทานเครื่องผลิตออกซิเจน

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ประทานเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 3 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง ให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด 19 โดย นายไพฑูรย์ กฤษนิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

บริษัท เอบี แอนด์ ดับบลิว อินโนเวชั่น จำกัด และบริษัททีค จำกัด มอบอุปกรณ์การแพทย์ ชุด PPE จำนวน 200 ชุด

บริษัท เอบี แอนด์ ดับบลิว อินโนเวชั่น จำกัด และบริษัททีค จำกัด มอบอุปกรณ์การแพทย์ ชุด PPE จำนวน 200 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสถานการณ์โควิด-19 โดย ดร.จิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

สมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC) มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน รุ่น Vela Plus

สมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC) มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน รุ่น Vela Plus ให้โรงพยาบาลสงฆ์ โดย นายไพฑูรย์ กฤษ์นิธี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Humidifier with Integrated Flow Generator) รุ่น AIRVO 2 จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Humidifier with Integrated Flow Generator) รุ่น AIRVO 2 จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย ดร.จิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ณ อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์

คุณณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์ พร้อมคณะกัลยาณมิตร บริจาค เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง

คุณณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์ พร้อมคณะกัลยาณมิตร บริจาค เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง จำนวน 7 เครื่อง อุปกรณ์ท่อแคนนูล่า +Boiler จำนวน 56 set อุปกรณ์ safety เครื่องวัดอุณฆภูมิ จำนวน 50 ชุด รวมมูลค่า 875,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

ไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตร ดำเนินโครงการปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤต โควิด 19 ตรวจหาเชื้อ มอบชุดตรวจ COVID-19 ประเภท Antigen Test Kits จำนวน 10,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลสงฆ์

ไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตร ดำเนินโครงการปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤต โควิด 19 ตรวจหาเชื้อ มอบชุดตรวจ COVID-19 ประเภท Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Humasis COVID-19 Ag Test) จำนวน 10,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลสงฆ์ โดยนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริจาคเงิน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริจาคเงิน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ ชื่อกองทุน "บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลสงฆ์" เพื่อบำรุงทั่วไป เช่น บำรุงภัตตาหาร บำรุงเวชภัณฑ์ บำรุงโลหิต บำรุงค่ายา ฯลฯ ให้กับภิกษุ สามเณรที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ เข้าร่วมพิธีรับมอบ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คุณประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการบริษัท บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท

คุณประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการบริษัท บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และคุณเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อดูแลรักษาพระสงฆ์อาพาธ จำนวน 200,000 บาท พร้อมด้วยอาหารกล่อง ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์อาพาธ และมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ตัวแทนในการรับมอบ ณ อาคารมูลนิธิ โรงพบาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 28 ก.ค 2564

โครงการตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 73 โดย มูลนิธิธรรมดี เพื่อถวายภัตตาหารถวายเพลแด่พระสงฆ์

โครงการตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 73 โดย มูลนิธิธรรมดี เพื่อถวายภัตตาหารถวายเพลแด่พระสงฆ์ โดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์

คุณทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริหารกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค มอบรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ในรถพยาบาล

คุณทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริหารกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค มอบรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ในรถพยาบาล 39 รายการ รวมมูลค่า 2,410,000 บาท และเครื่องให้ออกซิเจน อัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 330,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อใช้ในกิจการและภารกิจต่างๆของโรงพยาบาลต่อไป โดย นายไพฑูรย์ กฤษ์นิธี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

โครงการตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 72 โดย มูลนิธิธรรมดี เพื่อถวายภัตตาหารถวายเพลแด่พระสงฆ์

โครงการตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 72 โดย มูลนิธิธรรมดี เพื่อถวายภัตตาหารถวายเพลแด่พระสงฆ์ เมนู ข้าวหอมมะลิ ไรซ์เบอรี่ ไก่ต้มขมิ้น น้ำจิ้มเเจ่ว ไข่ต้มและผัก โดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ อาคารมูลนิธิ โรรงพยาบาลสงฆ์

พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม มอบ อาหารกล่อง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รับมอบโดย ดร.จิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

วันที่ ๙ กรกรฎาคม ๒๕๖๔ พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม มอบ อาหารกล่องปรุงสุก ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รับมอบโดย ดร.จิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯและสถานประกอบการในเครือข่ายสถาบัน ร่วมมอบอาหารกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯและสถานประกอบการในเครือข่ายสถาบัน ร่วมมอบอาหารกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต้านภัย COVID-19 รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหน้ากากอนามัย ๑,๐๐๐ ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ ๑๐ ลัง แอลกอร์ฮอล์ ๓ แกลลอน รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหน้ากากอนามัย ๑,๐๐๐ ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ ๑๐ ลัง แอลกอฮอล์ ๓ แกลลอน รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

คุณฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ พร้อมครอบครัวและพนักงานบริษัทพี .ที.อี.อิเตอร์กรุ๊ป จำกัด

คุณฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ พร้อมครอบครัวและพนักงานบริษัทพี .ที.อี.อิเตอร์กรุ๊ป จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์ ปรอทวัดไข้และสิ่งของเครื่องที่อื่นๆที่จำเป็นเพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด-19 แก่ดรงพยาบาลสงฆ์ รวมทั้งสิน มูลค่า 100,000 บาท โดย นายไพฑูรย์ กฤษนิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2564

มูลนิธิจิตต์วิวัฏฏ์ บริจาคเครื่องผลิตอ๊อกซิเจนจำนวน ๒ เครื่อง บริษัทติยะไพบูลย์ จำกัด จำนวน ๒ เครื่อง คุณวิศาล เอกวานิช จำนวน ๒ เครื่อง คุณดาวคลี่ ตันนิกร จำนวน ๑ เครื่อง คุณลาวัณย์ อภิชาติ จำนวน ๑ เครื่อง รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิจิตต์วิวัฏฏ์ บริจาคเครื่องผลิตอ๊อกซิเจนให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๒ เครื่อง บริษัทติยะไพบูลย์ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) จำนวน ๒ เครื่อง คุณวิศาล เอกวานิช จำนวน ๒ เครื่อง คุณดาวคลี่ ตันนิกร จำนวน ๑ เครื่อง คุณลาวัณย์ อภิชาติ จำนวน ๑ เครื่อง รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ ดร.จิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

ศ.นพ.เกรียงศักดิ์ - ศ.ดร.วีณา จีรแพทย์ มอบรถไฟฟ้า ๑ คัน ให้โรงพยาบาลสงฆ์ และได้นำไปให้ รพ.สนาม ที่นิมิบุตร เพื่อให้แพทย์ พยาบาลใช้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยโควิด รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ ดร.จิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศ.นพ.เกรียงศักดิ์ - ศ.ดร.วีณา จีรแพทย์ มอบรถไฟฟ้า ๑ คัน ให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อใช้ที่ รพ.สนาม ที่นิมิบุตร เพื่อให้แพทย์ พยาบาลใช้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยโควิด รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ ดร.จิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

ผู้บริหารคณาจารย์นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ ประธานนำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เป็นผู้แทนคณาจารย์ บริจาคหน้ากากอนามัย สมุนไพรฟ้าทลายโจร พร้อมเงินบริจาค จำนวน ๘๑,๘๙๙ บาท

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารคณาจารย์นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานนำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร. สุริยา รักษาเมือง เป็นผู้แทนคณาจารย์ และ นิสิต นำโดย สมชัย นันทาภิรัตน์ , เกศี จันทราประภาวัฒน์, รวิภัทร ประภานัน, ธัญญพัทธ์ ภูริพินิศนันท์, ธำรงเกียรติ อุทัยสาง และ วราพร องคะลอย เป็นตัวแทนนิสิต นำหน้ากากอนามัย (ของบริษัท วีที วีแคร์ จำกัด) สมุนไพร ฟ้าทลายโจร (โดยคณิตา กรรณสูตร) พร้อมเงินบริจาค จำนวน ๘๑,๘๙๙ บาท มอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อสนับสนุนการกิจการโรงพยาบาลในการถวายการรักษาแก่พระภิกษุอาพาธ รับมอบโดย ดร.จิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ณ โรงพยาบาลสงฆ์

คุณอนุพงษ์ มาคำ กรรมการผู้จัดการ บจก.บลูสกายแชนแนล ฟ้าวันใหม่ทีวี ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธามอบเครื่องฟอกอากาศ Z-Blue จำนวน ๒๐ เครื่อง และ น้ำดื่ม จำนวน ๑,๐๐๘ ขวด รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ คุณอนุพงษ์ มาคำ กรรมการผู้จัดการ บจก.บลูสกายแชนแนล ฟ้าวันใหม่ทีวี ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธามอบเครื่องฟอกอากาศ Z-Blue จำนวน ๒๐ เครื่อง และ น้ำดื่ม จำนวน ๑,๐๐๘ ขวด รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ บริจาคสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เช่น แอลกอฮอล์ล้างมือ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน มีดโกนหนวด กระดาษชำระ ยาหม่อง ยาอมสมุนไพร นมกล่อง อาหารเสริม ( เอนชัวร์ ) รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ บริจาคสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เช่น แอลกอฮอล์ล้างมือ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน มีดโกนหนวด กระดาษชำระ ยาหม่อง ยาอมสมุนไพร นมกล่อง อาหารเสริม ( เอนชัวร์ ) รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ณ อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริจาคสิ่งของฯ

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริจาคสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล กางเกงผ้าอ้อม แผ่นรองซับ นมจืดuht น้ำผลไม้ น้ำแร่ง ถุงใส่อาหาร สำลี ยาสีฟัน ฯลฯ โดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์

บริจาคเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

คุณวิชัย - นลินี - นันทิกานต์ วิทยาศัย มอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่ออุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ โดยคุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์

คุณวีรวัฒน์ ยมจินดา คุณนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการ การประปานครหลวง มอบน้ำดื่ม แก่โรงพยาบาลสงฆ์

คุณวีรวัฒน์ ยมจินดา คุณนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการ การประปานครหลวง มอบน้ำดื่ม แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อถวายพระภิกษุ-สามเณและให้บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์โควิด-19 รับมอบโดย จ.ส.อ.เรวัช ศรีฮอแก้ว ตัวแทนผู้อำนวยการ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

พลตรี อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร และคณะ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ โรงพยาบาลสงฆ์

พลตรี อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร และคณะ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กิจกรรมประกอบด้วยการมอบ ข้าวสาร น้ำดื่ม กระดาษกระดาษทิชชู่ นมจืด ขนมปัง แผ่นเสริมซึมซับ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ในการนี้ พลตรี อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร มอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 4,079 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,079 บาท โดยมีคุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

สมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ อาหารเสริม รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ สมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม มอบ อาหารกล่อง ๒๐๐ กล่อง ถุงปันสุข ๑๐๐ ชุด แก่บุคลากรทางการแพทย์ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม มอบ อาหารกล่อง ๒๐๐ กล่อง ถุงปันสุข ๑๐๐ ชุด แก่บุคลากรทางการแพทย์ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ ดร.จิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พร้อมด้วย คุณ นภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ภริยา บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท และ หน้ากากอนามัย ๕,๐๐๐ ชิ้น รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พร้อมด้วย คุณ นภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ภริยา บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท และ หน้ากากอนามัย ๕,๐๐๐ ชิ้น รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี สนับสนุนน้ำดื่ม แก่โรงพยาบาลสงฆ์

สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี สนับสนุนน้ำดื่ม แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อถวายพระภิกษุ-สามเณและให้บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์โควิด-19 รับมอบโดยคุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ณ อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์

ครอบครัวไชยวรรณ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ เตียงผู้ป่วย จำนวน ๒ เตียง ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน ๑ ชุด รับมอบโดยคุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครอบครัวไชยวรรณ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ เตียงผู้ป่วย จำนวน ๒ เตียง ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน ๑ ชุด รับมอบโดยคุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

พ.ต.อ.วชิรพงษ์ แก้วดวง คุณอริยา ขัตติวงศ์ คุณยุวดี บุญครอง มอบอาหารปรุงสุก น้ำดื่ม ผลไม้ ให้โรงพยาบาลสงฆ์เพื่อถวายพระภิกษุ และให้บุคลากรทางการแพทย์ รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ พ.ต.อ.วชิรพงษ์ แก้วดวง คุณอริยา ขัตติวงศ์ คุณยุวดี บุญครอง มอบอาหารปรุงสุก ( ข้าวกล่อง ) น้ำดื่ม ผลไม้ ให้โรงพยาบาลสงฆ์เพื่อถวายพระภิกษุ และให้บุคลากรทางการแพทย์ รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ