นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ถวายพระพุทธสัมปทานนิโรคาพาธ แด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์และคณะ ได้อัญเชิญพระพุทธสัมปทานนิโรคาพาธ ที่ทำพิธีมหาพุทธาภิเษกระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิหารโรงพยาบาลสงฆ์ ถวายแด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาส วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรของโรงพยาบาล

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ จันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18:34:48 น. เข้าดู 489 ครั้ง

TEKSAS