โรงพยาบาลสงฆ์เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลศรีสะเกษ

นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ มอบให้นางสาวพรเพ็ญ แจ่มกระจาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นำคณะเข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย โดยมีนายแพทย์นพดล บัวศรี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และคณะให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ ศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:18:23 น. เข้าดู 531 ครั้ง

TEKSAS