ผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เยี่ยมพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานฯ เยี่ยมพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแจกันดอกไม้ มอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ นำไปถวายพระสงฆ์อาพาธ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้หายป่วยโดยเร็ว โดยมีเจ้าหน้าที่ กองตำรวจวังประจำพระองค์และรับรอง โดยนางทัศอันน์ เครือขวัญ รองหัวหน้าแผนกและ รรก.หัวหน้าฝ่ายธุรการแผนกตำรวจวัง พ.อัมพรสถาน เป็นผู้เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน โดยนายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆ์ ร่วมรับมอบ ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พุธที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15:44:20 น. เข้าดู 179 ครั้ง

TEKSAS