เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบทุนสมทบโรงพยาบาล

วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบทุนสมทบโรงพยาบาล มูลนิธิ เพื่อการสาธารณกุศล เนื่องในงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปี ๔๙ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๑๗ โดยมีนายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้แทนรับมอบเงินทุนดังกล่าว

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พุธที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:31:24 น. เข้าดู 74 ครั้ง