เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆ์ตรวจคัดกรองสุขภาพตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองสุขภาพตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสปสช.กับโรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่สำคัญ ต่างๆ อาทิ การเจาะเลือดเพื่อตรวจค่าน้ำตาล ไขมัน การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก คลินิกโรคอ้วน คลินิกเลิกบุหรี่ และการคัดกรองวัณโรคปอดด้วยการเอกซเรย์ การตรวจมวลกระดูก การให้คำแนะนำด้านอาหารโดยนักโภชนากร ฯลฯ โดยมีพระครูประกาศสมาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประสิทธิ์ นำพระภิกษุ สามเณร เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น จำนวน 70 รูป ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พุธที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:46:00 น. เข้าดู 78 ครั้ง