นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธิ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ร่วมแสดงความยินดี สถาบันประสาทวิทยา เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 65 ปี

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายแพทย์ อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโงพยาบาลสงฆ์ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธิ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และนายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 65 ปี สถาบันประสาทวิทยา "65 ปี สู่ความเป็นเลิศ" โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "ทิศทาง และอนาคตของสถาบันประสาทวิทยา" และในงานได้มีพิธีมอบโล่ห์และภาพวาดศิลปะแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีคุณูปการต่อสถาบันประสาทวิทยา

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ อังคารที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12:47:54 น. เข้าดู 118 ครั้ง