นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ถวายเครื่องผลิตออกซิเจนธรรมชาติ เพื่อทำให้การหายใจดีขึ้น พร้อมทั้งวัดความดันเบื้องต้น และวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร ณ หอพุทธสิริ ๑๕๐ ปี วัดโสมนัสวิหาร

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และนายวรศักดิ์ ขวัญเจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ถวายเครื่องผลิตออกซิเจนธรรมชาติ เพื่อทำให้การหายใจดีขึ้น พร้อมทั้งวัดความดันเบื้องต้น และวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ( พิจิตร ฐิตวณฺโณ ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร ณ หอพุทธสิริ ๑๕๐ ปีวัดโสมนัสวิหาร

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ อังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16:12:23 น. เข้าดู 60 ครั้ง