นายแพทย์ อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และนายวรศักดิ์ ขวัญเจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กราบเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร ณ ศาลาเจ้าฟ้าโสมนัส กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และนายวรศักดิ์ ขวัญเจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กราบเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ( พิจิตร ฐิตวณฺโณ ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร ในโอกาส เจริญอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๖ ปี ณ ศาลาเจ้าฟ้าโสมนัส กรุงเทพมหานคร

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:04:07 น. เข้าดู 57 ครั้ง