นายวรศักดิ์ ขวัญเจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "เกณฑ์วินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล" ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวรศักดิ์ ขวัญเจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและการบรรยาย โครงการพัฒนาสมรรถนบุคลากร งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยมี อาจารย์ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์ พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "เกณฑ์วินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล" และมีการร่วมกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:34:42 น. เข้าดู 48 ครั้ง