นายแพทย์ อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมคณะผู้บริหารฯเข้าเข้ากราบนมัสการ พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ณ วัดสุทธิวราราม เขตสาธร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธิ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นายวรศักดิ์ ขวัญเจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสงฆ์ เข้ากราบนมัสการ พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ HI ในพระสงฆ์และถวายปัจจัยสบทบเพื่อใช้ในการดำเนินงาน HI ในพระสงฆ์ พร้อมนี้ได้หารือเรื่องการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก เบื้องต้นจะจัดอบรมในวัดเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานครและแผนที่จะขยายการอบรมให้ครบทุดวัดทั่วประเทศต่อไป ณ วัดสุทธิวราราม เขตสาธร กรุงเทพมหานคร

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ อังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 11:10:41 น. เข้าดู 73 ครั้ง