alanya escort

alanya escort

kayseri escort

alanya escort

fethiye escort

porno izle

PRIEST HOSPITAL

                                

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ ผ่านระบบเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ ผ่านระบบเทคโนโลยี นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสงฆ์ และศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมคณะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ ผ่านระบบเทคโนโลยี ระหว่างโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:20:33 น. เข้าดู 360 ครั้ง

apex hack