alanya escort

alanya escort

kayseri escort

alanya escort

fethiye escort

porno izle

PRIEST HOSPITAL

          

พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานพิธีเปิด และกล่าวสัมโมทนียกถา โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระ ภิกษุและสามเณรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ เป็นผู้กล่าวรายงาน

พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานพิธีเปิด และกล่าวสัมโมทนียกถา โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระ ภิกษุและสามเณรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีพระภิกษุ สามเณร เข้าร่วมโครงการจำนวน 134 รูป ทั้งนี้ได้จัดให้มีการเจาะโลหิตเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ การถวายความรู้เรื่องภัตตาหาร การบริหารขันธ์ คลินิกเลิกบุหรี่ และการคัดกรองวัณโรคปอดด้วยการ X-ray ฯลฯ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 12:14:19 น. เข้าดู 274 ครั้ง

apex hack