กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชานุมัติให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 พระราชทาน เครื่องผลิตออกซิเจน แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๒๐ เครื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีความจำเป็นต้องได้รับออกซิเจน

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชานุมัติให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 พระราชทาน เครื่องผลิตออกซิเจน แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๒๐ เครื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีความจำเป็นต้องได้รับออกซิเจน โดยมี นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ จันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 15:39:12 น. เข้าดู 111 ครั้ง