ขอแสดงความยินดี กับ ทพญ.เสริมศิริ สุภากรณ์และทีมคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลสงฆ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ในการประชุม Asia Pacific association for Tobaccocontrol APACT ครั้งที่13

โรงพยาบาลสงฆ์ ขอแสดงความยินดี กับ ทพญ.เสริมศิริ สุภากรณ์และทีมคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลสงฆ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ในการประชุม Asia Pacific association for Tobaccocontrol APACT ครั้งที่13 จากกว่า 400 paper ทั่วภูมิภาค Asia pacific. ผลงาน : E- Poster " Cigarette cessation of Buddhist monks done in PRIEST Hospital, Bangkok, Thailand"

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ ศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13:26:22 น. เข้าดู 142 ครั้ง