สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมหลวงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมหลวงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ดังนี้ ๑. เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง ๒. ชุดสายเครื่องช่วยหายใจ ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๕๐ ชุด ๓. กระบอกฉีดยา ๑ ml. ชนิดถอดหัวเข็มได้ จำนวน ๔๐๐ กล่อง ๔. เข็มฉีดยา จำนวน ๔๐๐ กล่อง รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ ดร.จิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการ คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ ศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 15:19:29 น. เข้าดู 147 ครั้ง