พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหาร ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมี นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เข้าร่วมพิธีรับมอบของพระราชทาน

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหาร ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยมี พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ผู้แทนพระองค์ นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ และคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เข้าร่วมพิธีรับมอบของพระราชทานดังกล่าว ณ โรงพยาบาลสงฆ์

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ จันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13:47:44 น. เข้าดู 228 ครั้ง