• perm_phone_msg+(02) 640-9537-46

ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค

การบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์

  • กรณีมีความประสงค์โอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี 013-1-85026-1 ชื่อบัญชี เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ ส่งแฟกซ์รายละเอียดการบริจาค ที่ เบอร์ 02-354-4273
[ ส่งหลักฐานการบริจาคออนไลน์ » คลิกที่นี่ ] กรณีบริจาคเงินหักผ่านบัญชีธนาคาร ต้องส่งแบบฟอร์มมาทางไปรษณีย์ เท่านั้น

  • กรณีมีความประสงค์บริจาคเงินหักผ่านบัญชีธนาคาร รายเดือน

» ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหักบัญชีรายเดือน «

ต้องนำส่งแบบฟอร์มมาทางไปรษณีย์ เท่านั้น

  • กรณีมีความประสงค์จะบริจาคเป็นเช็ค

โปรดเขียนเช็คสั่งจ่ายในนาม “บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลสงฆ์” และส่งเช็คมายัง โรงพยาบาลสงฆ์ เลขที่ 445 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กทม.10400 (ฝ่ายการเงินและบัญชี)

  • กรณีมีความประสงค์บริจาคเงินด้วยแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

บริจาคผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT สแกนผ่าน QRCode รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ผ่าน e-mail

   - เลือกบริจาคโดยใช้สิทธิลดหย่อน ให้กรอกอีเมล์เพื่อให้ระบบจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร และส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากร เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี

   - เลือกบริจาคโดยไม่ใช้สิทธิลดหย่อน ระบบจะไม่จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ และไม่ส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากร

   - บริจาคเงินด้วยแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ไม่สามารถออกใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตรได้

บริจาคผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารอื่นๆจะไม่ได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ แต่ข้อมูลการบริจาค ระบบจะส่งไปที่กรมสรรพากรใช้ลดหย่อนภาษีได้ (คลิกที่นี่ เพื่อสแกน QRCode)

หมายเหตุ การรับบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไม่สามารถรับบริจาคตั้งกองทุน หรือ สมทบทุน

แจ้งเตือน ! ถ้าต้องการรับใบเสร็จหรือใบอนุโมทนาบัตร ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินภายใน 3 วัน หลังจากโอนเงิน


Teksas