• perm_phone_msg+(02) 640-9537-46

พิธีมงคลสมรสหมู่ (เวลาเช้า 06.30 - 09.00 น.)

พิธีมงคลสมรสหมู่
(เวลาเช้า ๐๖.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)
- ให้บริการวันละไม่เกิน ๒๐ คู่
- ให้บริการพิธีหลั่งนํ้าสังข์วันละไม่เกิน ๖ คู่
- อัตราค่าบริการพิธีมงคลสมรสหมู่ ๒,๐๐๐ บาท
- หลั่งนํ้าสังข์ที่ห้องพิธีสงฆ์ + อุปกรณ์ ๔,๐๐๐ บาท
อุปกรณ์พิธีมงคลสมรสที่บ่าว สาวต้องเตรียม
ดอกไม้ ธูป เทียน ซองปัจจัยถวายพระสงฆ์อย่างละ ๙ ชุด
อาหารเช้าสำหรับจัดเลี้ยง มีเฉพาะกาแฟหรือโอวัลติน และ ขนม ๒ อย่าง ชุดละ ๕๐ บาท (สั่งจองล่วงหน้า ๑๕ วัน)
กำหนดการและ ขั้นตอนพิธีมงคลสมรส
เวลาเช้า ๐๖.๓๐ น.
๐๖.๓๐ เจ้าบ่าว – เจ้าสาว มาถึง( หอฉัน หรือ ห้องพิธี )
๐๗๐๐ พระสงฆ์มาถึงหอฉัน เจ้าบ่าว-เจ้าสาว ถวายภัตตาหารพรสงฆ์
๐๗.๓๐ เจ้าบ่าว – เจ้าสาว รับศีล เจ้าบ่าว – เจ้าสาว ถวายดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัยแด่พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์ให้พร ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ เจ้าบ่าว – เจ้าสาวทีละคู่ เสร็จพิธีมงคลสมรสเช้า
๐๙.๐๐ ( เจ้าบ่าว – เจ้าสาว ที่ทำพิธีหลั่งนํ้าสังข์ให้ทำพิธีต่อตามห้อง ที่จองไว้ )
เวลาเพล ๑๐.๐๐ น.
(ถ้ามีพิธีหมั้นต้องทำให้เสร็จก่อนเวลา ๑๐.๑๕ น.)
๑๐.๐๐ เจ้าบ่าว – เจ้าสาว มาถึง ( หอฉัน หรือ ห้องพิธี )
๑๐.๓๐ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๑.๐๐ เจ้าบ่าว – เจ้าสาว ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป เสร็จแล้วถวายดอกไม้ ธูป เทียน จตุปัจจัยไทยธรรม ๑๑.๓๐ พระสงฆ์ให้พร ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์
เสร็จพิธีเวลา ๑๒.๐๐ น.
- เจ้าบ่าว – เจ้าสาว และ แขกที่มาร่วมงาน โปรดแต่งกายสุภาพ สำรวม มิดชิด เนื่องจากโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นเขต สังฆาวาส
- สำหรับเจ้าบ่าว – เจ้าสาว ที่ทำพิธีหลั่งนํ้าสังข์ ถ้าต้องการป้ายชื่อ ต้องจัดเตรียมมาเอง ทาง รพ จัดให้ได้ในราคา ตั้งแต่ ๙๐๐ บาทเป็นต้นไป แล้วแต่ความต้องการ