alanya escort

alanya escort

kayseri escort

alanya escort

fethiye escort

porno izle

PRIEST HOSPITAL

หมวด : จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ Glove disposable จำนวน 3 รายการ

ได้แก่ บริษัท โอเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:06:00 น. เข้าดู 1 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ Face Shield หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค จำนวน 1 ราย

ได้แก่ บริษัท วีนัส เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:04:24 น. เข้าดู 1 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ Sanidex OPA จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:01:56 น. เข้าดู 1 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ Mask คล้องหู จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท ชิน เมดิคอล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:00:05 น. เข้าดู 1 ครั้ง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางโพรงจมูก (FESS) จำนวน 1 ชุด

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางโพรงจมูก (FESS) จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18:41:32 น. เข้าดู 4 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ – ยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 รายกา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ – ยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:50:44 น. เข้าดู 16 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล  จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:59:41 น. เข้าดู 22 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 รายการ

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:20:45 น. เข้าดู 30 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยทางกายภาพบำบัด จำนวน 4 รายการ

ได้แก่ หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:46:48 น. เข้าดู 16 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดบาร์โค้คสติ๊กเกอร์อัตโนมัติและระบบบริหารคิวเจาะเลือด จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดบาร์โค้คสติ๊กเกอร์อัตโนมัติและระบบบริหารคิวเจาะเลือด จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:32:29 น. เข้าดู 16 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมสำหรับแก้สายตาเอียง จำนวน 100 กล่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมสำหรับแก้สายตาเอียง จำนวน 100 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18:49:19 น. เข้าดู 14 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 107 กล่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 107 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18:47:40 น. เข้าดู 14 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 500 กล่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 500 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18:44:16 น. เข้าดู 16 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมรั้วหน้าอาคารหอฉันและหน้าอาคารมูลนิธิโรงพย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมรั้วหน้าอาคารหอฉันและหน้าอาคารมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์  จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:55:00 น. เข้าดู 30 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:49:33 น. เข้าดู 13 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ ครั้ง 4

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ ครั้ง 4

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:51:20 น. เข้าดู 16 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:07:08 น. เข้าดู 10 ครั้ง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่น ช็อคเวฟ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่น ช็อคเวฟ จำนวน 1 เครื่อง  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:43:41 น. เข้าดู 14 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อสารหนืดสำหรับผ่าตัดแผลเล็ก จำนวน 650 กล่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อสารหนืดสำหรับผ่าตัดแผลเล็ก จำนวน 650 กล่อง 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:53:26 น. เข้าดู 17 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 18:21:20 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 17:57:52 น. เข้าดู 21 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 20:21:14 น. เข้าดู 22 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมสำหรรับแก้สายตาเอียง จำนวน 100 กล่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมสำหรรับแก้สายตาเอียง จำนวน 100 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 20:19:09 น. เข้าดู 24 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 500 กล่อง

ประกาศแผนการจัดซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 500 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 20:15:38 น. เข้าดู 28 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 107 กล่อง

ประกาศแผนการจัดซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 107 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 20:14:53 น. เข้าดู 22 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Bedside Monitor) จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Bedside Monitor) จำนวน 4 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 20:11:53 น. เข้าดู 21 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อตัววัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 1,000 อัน

ได้แก่ บริษัท วีนัส เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 15:39:32 น. เข้าดู 17 ครั้ง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อพร้อมติดต้ังแผงสวิชสำรองไฟฟ้า EMDB จำนวน 1 รายการ

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อพร้อมติดต้ังแผงสวิชสำรองไฟฟ้า EMDB จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 11:11:20 น. เข้าดู 21 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่น ช็อคเวฟ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่น ช็อคเวฟ จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:44:25 น. เข้าดู 21 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 18:49:10 น. เข้าดู 26 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

ระยะเวลา 2 เดือน (1 เม.ย. 65 - 31 พ.ค. 65)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 18:01:54 น. เข้าดู 31 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารหนืดสำหรับผ่าตัดแผลเล็ก จำนวน 650 กล่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารหนืดสำหรับผ่าตัดแผลเล็ก จำนวน 650 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 17:59:59 น. เข้าดู 37 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 1 รายการ

ได้แก่บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 15:16:14 น. เข้าดู 27 ครั้ง

ยกเลิกการประวกดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 1 รายการ

ยา Empagliflozin 10 mg + Linagliptin 5 mg

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 11:01:57 น. เข้าดู 24 ครั้ง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ครั้งที่ 3 จำนวน 1 รายการ

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ครั้งที่ 3 จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:48:21 น. เข้าดู 38 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออะไหล่ลิฟต์ จำนวน 6 รายการ สำหรับลิฟต์ตึก กว. ตัวที่ 5

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออะไหล่ลิฟต์ จำนวน  6 รายการ สำหรับลิฟต์ตึก กว. ตัวที่ 5

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:22:29 น. เข้าดู 33 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจ COVID-19 Antigen จำนวน 1 รายก

ได้แก่ บริษัท ไฮคอสมี่ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:09:32 น. เข้าดู 37 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางโพรงจมูก (FESS) จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางโพรงจมูก (FESS) จำนวน 1 ชุด 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 17:55:53 น. เข้าดู 39 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่น ช็อคเวฟ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่น ช็อคเวฟ จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 11:21:48 น. เข้าดู 37 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท ไฮคอสมี่ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:18:47 น. เข้าดู 53 ครั้ง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:47:14 น. เข้าดู 52 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ Latex Powder free Glove จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท เอส.เอ็น.โอ.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:17:38 น. เข้าดู 48 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:50:58 น. เข้าดู 52 ครั้ง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อสารหนืด จำนวน 800 กล่อง (สารหนืดสำหรับผ่าตัดแผลเล็ก)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อสารหนืด จำนวน 800 กล่อง (สารหนืดสำหรับผ่าตัดแผลเล็ก จำนวน 650 กล่อง)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:13:59 น. เข้าดู 49 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสารหนืด จำนวน 800 กล่อง (สารหนืดสำหรับผ่าตัดแผลใหญ่)

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสารหนืด จำนวน 800 กล่อง (สารหนืดสำหรับผ่าตัดแผลใหญ่)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:06:34 น. เข้าดู 52 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางโพรงจมูก (FESS) จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางโพรงจมูก (FESS)  จำนวน 1 ชุด  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:58:32 น. เข้าดู 54 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:03:52 น. เข้าดู 56 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม Part A, Part B

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม Part A, Part B

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:31:20 น. เข้าดู 60 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Argon Laser จำนวน 1 ชุด

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Argon Laser จำนวน  1  ชุด    

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:24:36 น. เข้าดู 61 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมปรับปรุงโต๊ะและเก้าอี้หอฉัน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมปรับปรุงโต๊ะและเก้าอี้หอฉัน จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:23:32 น. เข้าดู 53 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 3

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 3

ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:00:47 น. เข้าดู 72 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Bedside Monitor) จำนวน 4

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Bedside Monitor) จำนวน 4 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:41:18 น. เข้าดู 48 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:20:49 น. เข้าดู 80 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างกำจัดปลวก จำนวน 1 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างกำจัดปลวก จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:20:00 น. เข้าดู 52 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:47:41 น. เข้าดู 103 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกงานจ้างซ่อมแซมหลัง อาคารพยาธิวิทยา จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกงานจ้างซ่อมแซมหลัง อาคารพยาธิวิทยา จำนวน 1 งาน 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:25:53 น. เข้าดู 64 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Acetylcysteine 600 mg

ได้แก่ บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จำกัด

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อศุกร์ที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:50:35 น. เข้าดู 78 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโต๊ะตรวจและอุปกรณ์ตรวจหู คอ จมูก พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณกล้องส่องตรวจจม

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโต๊ะตรวจและอุปกรณ์ตรวจหู คอ จมูก พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณกล้องส่องตรวจจมูกและคอ โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  จำนวน  1  ชุด  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:33:58 น. เข้าดู 94 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ เครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ เครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:37:17 น. เข้าดู 97 ครั้ง

ประกาศแผนการจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

ประกาศแผนการจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนมีนาคม 2565)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:52:16 น. เข้าดู 68 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:50:02 น. เข้าดู 93 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องพิธีสงฆ์ 1,2 ห้องธรรมรักษา และห้องน้ำอาคารมูลนิธิโรงพยาบาลส

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องพิธีสงฆ์ 1,2 ห้องธรรมรักษา และห้องน้ำอาคารมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์  จำนวน 1 งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 18:09:13 น. เข้าดู 136 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องพิธีสงฆ์ 1,2 ห้องธรรมรักษา และห้องน้ำอาคารมูลนิธิโรงพยาบาลส

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องพิธีสงฆ์ 1,2 ห้องธรรมรักษา และห้องน้ำอาคารมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์  จำนวน 1 งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 18:08:07 น. เข้าดู 119 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างซ่อมชุดแบตเตอรี่ Energy Storage Unit Packd เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ C-Arm จำน

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างซ่อมชุดแบตเตอรี่ Energy Storage Unit Packd เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ C-Arm จำนวน 1 ชุด  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 11:21:25 น. เข้าดู 87 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างปรับปรุงพื้นบริเวณด้านหน้าอาคารมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ และอาคารกัลยาณิวัฒนา จำนว 1

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างปรับปรุงพื้นบริเวณด้านหน้าอาคารมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ และอาคารกัลยาณิวัฒนา จำนว 1 งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 19:22:07 น. เข้าดู 93 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 17:56:42 น. เข้าดู 89 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อสารหนืด จำนวน 800 กล่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อสารหนืด จำนวน 800 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 17:06:26 น. เข้าดู 90 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน  1  เครื่อง 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 11:45:42 น. เข้าดู 75 ครั้ง

ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 งาน

ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 15:19:57 น. เข้าดู 107 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14:35:08 น. เข้าดู 65 ครั้ง

ประกาศแผนการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

ประกาศแผนการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ (1 ธ.ค. 64 - 28 ก.พ. 65)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09:02:10 น. เข้าดู 88 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ สารหนืด จำนวน 800 กล่อง

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ สารหนืด จำนวน 800 กล่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08:57:49 น. เข้าดู 76 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งแผงสวิชสำรองไฟฟ้า EMDB จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งแผงสวิชสำรองไฟฟ้า EMDB  จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 16:48:02 น. เข้าดู 88 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Acetylcysteine 600 mg effervescent tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

1. ประกาศประกวดราคา

2. เอกสารประกวดราคา

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08:27:19 น. เข้าดู 88 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดจ้างทาสีอาคาร จำนวน 4 อาคาร

ประกาศแผนการจัดจ้างทาสีอาคาร จำนวน 4 อาคาร

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14:32:47 น. เข้าดู 91 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นเดินตรวจสเตนเลส จำนวน 6 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นเดินตรวจสเตนเลส จำนวน 6 ตัว

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13:36:13 น. เข้าดู 105 ครั้ง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 2 รายการ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 15:08:00 น. เข้าดู 149 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 6 รายการ

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 15:07:15 น. เข้าดู 84 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อชนิด Classs II(ตู้ BSC Class)(ตู้ Biological safety c

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อชนิด Classs II(ตู้ BSC Class)(ตู้ Biological safety carbinet Class II) งานตรวจ RT-PCR สำหรับวัณโรคและโควิด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 11:22:15 น. เข้าดู 75 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อชนิด Classs II(ตู้ BSC Class)(ตู้ Biological safety c

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อชนิด Classs II(ตู้ BSC Class)(ตู้ Biological safety carbinet Class II) งานตรวจ RT-PCR สำหรับวัณโรคและโควิด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 11:21:53 น. เข้าดู 100 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 11:17:33 น. เข้าดู 95 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อน จำนวน 32 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อน จำนวน 32 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10:00:28 น. เข้าดู 106 ครั้ง

ประกาศแผนการปรับปรุงห้องน้ำพระสงฆ์ จำนวน 1 งาน

ประกาศแผนการปรับปรุงห้องน้ำพระสงฆ์ จำนวน 1 งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 12:26:34 น. เข้าดู 92 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงสวิชสำรองไฟฟ้า EMDB จำนวน 1 รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงสวิชสำรองไฟฟ้า EMDB จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10:40:26 น. เข้าดู 87 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 47 ตัว

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 47 ตัว 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09:23:27 น. เข้าดู 106 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์โต็ะคร่อมเตียง ระบบโช๊คอัพแก๊สชนิดพลาสติก จำนวน 65 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์โต็ะคร่อมเตียง ระบบโช๊คอัพแก๊สชนิดพลาสติก จำนวน 65 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:43:20 น. เข้าดู 79 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:16:57 น. เข้าดู 100 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดภายในหู จำนวน 1 ชุด

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดภายในหู จำนวน 1 ชุด  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:46:26 น. เข้าดู 111 ครั้ง

ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

จำนวน 8 รายการ

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:32:38 น. เข้าดู 145 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อเวชถัณฑ์ (ยา) Acetylcysteine 600 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

1. ร่างประกาศประกวดราคา

2. ร่างเอกสารประกวดราคา

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:28:16 น. เข้าดู 153 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ จำนวน 1 งาน

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ จำนวน 1 งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08:46:06 น. เข้าดู 115 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องดูดอากาศและตู้ควบคุมระบบดูดอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำ

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องดูดอากาศและตู้ควบคุมระบบดูดอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:31:38 น. เข้าดู 136 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างค่าบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบภาพดิจิตอล จำนวน 1 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างค่าบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบภาพดิจิตอล จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:30:59 น. เข้าดู 117 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างปรับปรุงกั้นห้องหน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพพระอาพาธ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างปรับปรุงกั้นห้องหน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพพระอาพาธ จำนวน 1 รายการ   

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:14:34 น. เข้าดู 121 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 18:55:29 น. เข้าดู 97 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกค่าบำรุงรักษาระบบห้องความดันลบ (Negative Pressure) จำนวน 1 ห้อง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกค่าบำรุงรักษาระบบห้องความดันลบ (Negative Pressure) จำนวน 1 ห้อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:50:25 น. เข้าดู 110 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Antivirus / ปี จำนวน 1 โครงการ

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Antivirus / ปี จำนวน 1 โครงการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08:52:22 น. เข้าดู 98 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ

ได้แก่ บริษัท เอนริช เมด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:29:28 น. เข้าดู 116 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:22:46 น. เข้าดู 162 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

ได้แก่ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:16:11 น. เข้าดู 97 ครั้ง
apex hack