หมวด : จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาด ไม่ต่ำกว่า 125 ปอนด์ หรือ 55 Kg. จำนวน

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาด ไม่ต่ำกว่า 125 ปอนด์ หรือ 55 Kg. จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 16:53:22 น. เข้าดู 6 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ

ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10:05:38 น. เข้าดู 6 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10:04:30 น. เข้าดู 5 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องชุดเครื่องผ่าตัดส่องกล้องภาพความถี่สูง (4K) ภายในข้อ (4K ARTHROSCOPE S

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องชุดเครื่องผ่าตัดส่องกล้องภาพความถี่สูง (4K) ภายในข้อ (4K ARTHROSCOPE SYSTEM) จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 19:34:29 น. เข้าดู 6 ครั้ง

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Rosuvastatin 10 mg ด้วยวิธีประกวดราคา e-bi

1. ร่างประกาศ

2. ร่างเอกสารประกวดราคา

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4. ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11:38:43 น. เข้าดู 7 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ (ตู้) จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ (ตู้) จำนวน 1 คัน 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09:05:53 น. เข้าดู 8 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารสายยาง จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารสายยาง จำนวน 1 งาน 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09:05:24 น. เข้าดู 9 ครั้ง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:44:48 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารสายยาง จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารสายยาง จำนวน 1 งาน 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:33:15 น. เข้าดู 11 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกค่าบำรุงรักษาระบบจัดเก็บเวชระเบียน EMR จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกค่าบำรุงรักษาระบบจัดเก็บเวชระเบียน EMR จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:32:25 น. เข้าดู 16 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเช่ารถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเช่ารถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 20:21:41 น. เข้าดู 19 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล จำนวน 1 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 19:15:30 น. เข้าดู 7 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางโพรงจมูก (FESS) จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางโพรงจมูก (FESS) จำนวน 1 ชุด 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 19:14:27 น. เข้าดู 11 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 83 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 83 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 19:13:36 น. เข้าดู 15 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมหลังคา ตึกพยาธิวิทยา จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมหลังคา ตึกพยาธิวิทยา  จำนวน 1 งาน 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:55:17 น. เข้าดู 9 ครั้ง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผ่าตัดส่องกล้องภาพความถี่สูง (4K) ภายในข้อ (4K ARTHROSCOPE S

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผ่าตัดส่องกล้องภาพความถี่สูง (4K) ภายในข้อ (4K ARTHROSCOPE SYSTEM) โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 17:03:59 น. เข้าดู 12 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:37:13 น. เข้าดู 19 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางโพรงจมูก (FESS) จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางโพรงจมูก (FESS) จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 18:42:58 น. เข้าดู 14 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยก

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:26:51 น. เข้าดู 14 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (สารหนืดสำหรับผ่าตัดต้อกระจกชนิดแผลใหญ่) จำนวน 1 รา

ได้แก่ บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:38:06 น. เข้าดู 14 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ Sanidex OPA จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:35:32 น. เข้าดู 14 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาปรับปรุงท่อน้ำอาคารกัลยาณิวัฒนา (ชั้น 5-9) จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาปรับปรุงท่อน้ำอาคารกัลยาณิวัฒนา  (ชั้น 5-9) จำนวน 1 งาน  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:15:13 น. เข้าดู 22 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้าง ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ระยะเวลาดำเนินการ 1 เดือน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้าง ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ระยะเวลาดำเนินการ 1 เดือน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:10:03 น. เข้าดู 14 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผ้าม่านโค้งรอบเตียงคนไข้และม่านธรรมดาจีบรางเอ็มขาว (กว.5 ทั้งสองฝั่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผ้าม่านโค้งรอบเตียงคนไข้และม่านธรรมดาจีบรางเอ็มขาว (กว.5 ทั้งสองฝั่ง) จำนวน 1 ชุด  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:30:42 น. เข้าดู 22 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาดไม่ต่ำกว่า 125 ปอนด์ หรือ 55 Kg. จำนวน 1 เครื่อ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาดไม่ต่ำกว่า 125 ปอนด์ หรือ 55 Kg. จำนวน 1 เครื่อง 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:55:28 น. เข้าดู 25 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีดี โปรเซส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12:58:38 น. เข้าดู 48 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ปอนด์ หรือ 53 kg. จำนวน 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ปอนด์ หรือ 53 kg. จำนวน 1 เครื่อง 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14:06:19 น. เข้าดู 28 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:45:16 น. เข้าดู 24 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนท่อระบายน้ำห้องพักแพทย์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนท่อระบายน้ำห้องพักแพทย์   จำนวน 1 งาน  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:48:10 น. เข้าดู 44 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้องานระบบเรียกพยาบาลแบบพูดโต้ตอบได้พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้องานระบบเรียกพยาบาลแบบพูดโต้ตอบได้พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:03:40 น. เข้าดู 50 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ได้แก่ บริษัท โฮ่ลี่ เมดิคอล

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:47:05 น. เข้าดู 30 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:44:18 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12:12:53 น. เข้าดู 29 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12:10:49 น. เข้าดู 20 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12:08:19 น. เข้าดู 32 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อซองซิปใส่ยา จำนวน 8 รายการ

ได้แก่ บริษัท ซันแพค จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12:05:47 น. เข้าดู 49 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:19:03 น. เข้าดู 37 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างตรวจสอบสภาพท่ออ๊อกซิเจนสำรองจ่าย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างตรวจสอบสภาพท่ออ๊อกซิเจนสำรองจ่าย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:33:27 น. เข้าดู 21 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 3 เดือน (ต้ังแ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 3 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:24:45 น. เข้าดู 38 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ

ได้แก่ บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:10:43 น. เข้าดู 36 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินชนิดแขวน ชนิดตั้งโต๊ะ และหนังสืออนุสรณ์ โรงพยาบาลสงฆ์ ครบรอบปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินชนิดแขวน ชนิดตั้งโต๊ะ และหนังสืออนุสรณ์ โรงพยาบาลสงฆ์ ครบรอบปีที่ 72 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:28:20 น. เข้าดู 41 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างค่าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ/ระบายอากาศ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ พระอาพาธ ชั้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างค่าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ/ระบายอากาศ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ พระอาพาธ ชั้น 2 อาคารกัลยาณิวัฒนา   จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:35:20 น. เข้าดู 26 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 15 รายการ

ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:24:19 น. เข้าดู 40 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:20:46 น. เข้าดู 34 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ ริษัท ธวิสรุ่งเรือง จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:18:09 น. เข้าดู 37 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ ชุดตรวจ ATK จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท โรงสี เอคซ์ทรา จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:14:52 น. เข้าดู 59 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:26:13 น. เข้าดู 47 ครั้ง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดส่องกล้องภาพความถี่สูง (4K) ภายในข้อ (4K ARTHROSCOPE SYSTE

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดส่องกล้องภาพความถี่สูง (4K) ภายในข้อ (4K ARTHROSCOPE SYSTEM)ฯ จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:29:57 น. เข้าดู 60 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ อาหารปั่นเหลวฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 หมวด ระยะเวลา 10

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ อาหารปั่นเหลวฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 หมวด ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:32:29 น. เข้าดู 40 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 83 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 83 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12:06:09 น. เข้าดู 30 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 12 รายการ

ได้แก่ บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:40:21 น. เข้าดู 66 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ได้แก่ บริษัท โอเอสไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:39:11 น. เข้าดู 32 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ บริษัท ชิน เมดิคอล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:37:26 น. เข้าดู 38 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:02:28 น. เข้าดู 73 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 2 ประเภท ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือ

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอกโรงพยาบาล จำนวน  2 ประเภท  (ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18:15:36 น. เข้าดู 65 ครั้ง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 19:38:28 น. เข้าดู 56 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

ได้แก่ บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:11:47 น. เข้าดู 60 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 1 งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08:29:44 น. เข้าดู 48 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเทปูนพื้นคอนกรีตและทำตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเทปูนพื้นคอนกรีตและทำตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ จำนวน 1 งาน 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08:29:18 น. เข้าดู 63 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Vacuum Pump จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Vacuum Pump จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:59:34 น. เข้าดู 61 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 18:12:06 น. เข้าดู 33 ครั้ง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 2 ประเภท

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอกโรงพยาบาล จำนวน  2 ประเภท   

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16:35:22 น. เข้าดู 96 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงซ่อมฉนวนท่อแอร์ ชั้น 1-9 ตึกกัลยาณิวัฒนา จำนวน 1 งาน โดยวิธี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงซ่อมฉนวนท่อแอร์ ชั้น 1-9  ตึกกัลยาณิวัฒนา จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 11:21:11 น. เข้าดู 80 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงดาดฟ้า อาคารมูลนิธิ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงดาดฟ้า อาคารมูลนิธิ จำนวน  1 งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 11:03:37 น. เข้าดู 70 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย ฉลองครบร้อบ 72 ปี โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย ฉลองครบร้อบ 72 ปี โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16:28:06 น. เข้าดู 86 ครั้ง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15:50:04 น. เข้าดู 90 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาติดตั้งป้ายบอกทางออกภายในอาคารและป้ายบอกทางหนีไฟชนิดแอลอีดี (LED)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาติดตั้งป้ายบอกทางออกภายในอาคารและป้ายบอกทางหนีไฟชนิดแอลอีดี (LED) จำนวน  2  รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:32:36 น. เข้าดู 77 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื่อจัดจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 2 ประเภท

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื่อจัดจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 2 ประเภท 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 11:43:31 น. เข้าดู 53 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 2 ประเภท ระยะเวลา 1 เดือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอกโรงพยาบาล จำนวน  2 ประเภท ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 1-31 ธันวาคม 2565 เฉพาะเจาะจง (จ)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 11:16:30 น. เข้าดู 64 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา การจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าแบบสไลด์พื้นเตียงด้วยรีโมทคอนโทรล โร

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา การจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าแบบสไลด์พื้นเตียงด้วยรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เตียง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 19:02:25 น. เข้าดู 56 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 18:29:14 น. เข้าดู 135 ครั้ง

ประกาศประกวดราคา การเช่ารถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน

ประกาศประกวดราคา การเช่ารถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:51:52 น. เข้าดู 55 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:44:37 น. เข้าดู 67 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ อาหารปั่นเหลว อาหารทางสาย อาหารเหลวใส อาหารเหลวข้น อาหารอ่อนมาก ประจำ

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ อาหารปั่นเหลว อาหารทางสาย อาหารเหลวใส อาหารเหลวข้น อาหารอ่อนมาก ประจำปีงบประมาณ 2566  จำนวน 4 หมวด  ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 18:46:06 น. เข้าดู 55 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ อาหารปั่นเหลว อาหารทางสาย อาหารเหลวใส อาหารเหลวข้น อาหารอ่อนมาก ประจำ

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ อาหารปั่นเหลว อาหารทางสาย อาหารเหลวใส อาหารเหลวข้น อาหารอ่อนมาก ประจำปีงบประมาณ 2566  จำนวน 4 หมวด  ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 18:45:18 น. เข้าดู 173 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื่อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปลโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื่อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปลโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:07:58 น. เข้าดู 71 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารคนไข้ อาหารปั่นเหลว อาหารทางสาย อาหารเหลวใส อาหารเหลวข้น อาหารอ่อนมาก ประจำป

ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารคนไข้ อาหารปั่นเหลว อาหารทางสาย อาหารเหลวใส อาหารเหลวข้น อาหารอ่อนมาก ประจำปีงบประมาณ 2566  จำนวน 4 หมวด  ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 56 ถึง 30 ก.ย. 66)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 18:44:29 น. เข้าดู 97 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16:11:27 น. เข้าดู 51 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสารA4) จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 12:46:11 น. เข้าดู 63 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องชุดเครื่องผ่าตัดส่องกล้องภาพความถี่สูง (4K) ภายในข้อ (4K ARTHROSCOPE S

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องชุดเครื่องผ่าตัดส่องกล้องภาพความถี่สูง (4K) ภายในข้อ (4K  ARTHROSCOPE SYSTEM) จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 18:14:58 น. เข้าดู 103 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Ventilator รุ่น G5 จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Ventilator รุ่น G5 จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16:12:00 น. เข้าดู 74 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารคนไข้ หมวดผักและผลไม้ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 70 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารคนไข้ หมวดผักและผลไม้ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 70 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 20:21:21 น. เข้าดู 96 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารคนไข้ ประจำปี 2566 จำนวน 6 หมวด ระยะเวลา 1 เดือน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารคนไข้ ประจำปี 2566 จำนวน 6 หมวด ระยะเวลา 1 เดือน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 20:19:23 น. เข้าดู 108 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารคนไข้ อาหารปั่นเหลว อาหารทางสาย อาหารเหลวใสอาหารเหลวข้น อาหารอ่อนมาก ปร

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารคนไข้ อาหารปั่นเหลว อาหารทางสาย อาหารเหลวใสอาหารเหลวข้น อาหารอ่อนมาก ประจำปีงบประมาณ 2566  จำนวน 4 หมวด ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน  (ตั้งแต่ วันที่  1  ตุลาคม 2565  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 20:17:42 น. เข้าดู 83 ครั้ง

ประกาศประกวดราคา เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิด มุมกว้างพร้อมวิเคราะห์การไหลเวียนของเส้นเลือด โรงพยาบา

ประกาศประกวดราคา เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิด มุมกว้างพร้อมวิเคราะห์การไหลเวียนของเส้นเลือด โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13:10:31 น. เข้าดู 90 ครั้ง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผ่าตัดส่องกล้องภาพความถี่สูง (4K) ภายในข้อ (4K ARTHROSCOPE SYSTEM)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผ่าตัดส่องกล้องภาพความถี่สูง (4K) ภายในข้อ (4K ARTHROSCOPE SYSTEM) โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 18:37:35 น. เข้าดู 109 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ชั้นลอย จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ชั้นลอย จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 11:17:17 น. เข้าดู 82 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าแบบสไลด์พื้นเตียงด้วยรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าแบบสไลด์พื้นเตียงด้วยรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 เตียง   

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18:33:48 น. เข้าดู 76 ครั้ง

ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมุมกว้างพร้อมวิเคราะห์การไหลเวียน ของเส้นเลื

ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมุมกว้างพร้อมวิเคราะห์การไหลเวียน  ของเส้นเลือด โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 เครื่อง 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:38:18 น. เข้าดู 65 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด โรงพยาบาลส

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:16:08 น. เข้าดู 56 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุง หอผู้ป่วยหนั

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุง หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๑ งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:47:47 น. เข้าดู 72 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื่อจัดจ้าง เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื่อจัดจ้าง เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด  โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18:57:48 น. เข้าดู 61 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเท

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:00:16 น. เข้าดู 65 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างค่าบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบภาพดิจิตอล จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างค่าบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบภาพดิจิตอล จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:37:31 น. เข้าดู 76 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสติ๊กเกอร์พิมพ์ฉลากยา จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท เคเอส 1689 จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:12:37 น. เข้าดู 72 ครั้ง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างตรวจสิ่งส่งตรวจภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 233 รายการ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างตรวจสิ่งส่งตรวจภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 233 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18:21:10 น. เข้าดู 64 ครั้ง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 100,000 ลูกบาศก์เมตร

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 100,000 ลูกบาศก์เมตร 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18:18:32 น. เข้าดู 92 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์ต้อกระจก รุ่น LENSX จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์ต้อกระจก  รุ่น LENSX จำนวน 1 เครื่อง 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:37:48 น. เข้าดู 93 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ จำนวน 296 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์   จำนวน 296 รายการ  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:27:38 น. เข้าดู 88 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน 1 รายการ  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:37:28 น. เข้าดู 87 ครั้ง