หมวด : จัดชื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบประตูอัตโนมัติภายใน โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 22 ชุด โดยวิธีประก

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบประตูอัตโนมัติภายใน โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 22 ชุด  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 19:10:38 น. เข้าดู 8 ครั้ง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งห้องพิธีสงฆ์ 1,2,3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดร

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งห้องพิธีสงฆ์ 1,2,3 จำนวน 1 งาน  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 18:16:33 น. เข้าดู 9 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ได้แก่ บริษัท เพียว ซิสเต็มส์ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09:08:32 น. เข้าดู 6 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 19:55:58 น. เข้าดู 9 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการบริการจัดเก็บข้อมูลตรวจสุขภาพ พร้อมส่งข้อมูล จำนวน 1 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการบริการจัดเก็บข้อมูลตรวจสุขภาพ พร้อมส่งข้อมูล จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 19:12:44 น. เข้าดู 12 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องผลิตสุญญากาศ เบอร์ 1 อาคาร 90 จำนวน 1 รายการ โดยวิธี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องผลิตสุญญากาศ เบอร์ 1 อาคาร 90 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 17:29:39 น. เข้าดู 9 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงคลังเก็บสิ่งของรับบริจาคใต้อาคารมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงคลังเก็บสิ่งของรับบริจาคใต้อาคารมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1 งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11:45:42 น. เข้าดู 11 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องรับรองชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องรับรองชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา จำนวน 1 งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11:39:25 น. เข้าดู 25 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ) จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท ดีดี โปรเซส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:03:27 น. เข้าดู 19 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (สารหนืดสำหรับผ่าตัดต้อกระจกชนิดแผลใหญ่) จำนวน 1 รา

ได้แก่ บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:59:10 น. เข้าดู 25 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อซองซิปใส่ยา จำนวน 8 รายการ

ได้แก่ บริษัท ซันแพค จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:49:56 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 30 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 30 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:44:03 น. เข้าดู 25 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตา (Slit Lamp) จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตา (Slit Lamp) จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14:46:52 น. เข้าดู 10 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน 1 ร

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11:07:29 น. เข้าดู 26 ครั้ง

ประกาศโรงพยาบาลสงฆ์ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็นในการใช้งานโดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศโรงพยาบาลสงฆ์ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็นในการใช้งานโดยวิธีขายทอดตลาด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:15:25 น. เข้าดู 67 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ

ได้แก่ บริษัท ซ๊ซ๊ซ๊ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:02:48 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทารังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) จำนวน

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทารังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:31:37 น. เข้าดู 16 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาปรับปรุงโถงหน้าห้องรับบริจาคเงินอาคารพิธีสงฆ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาปรับปรุงโถงหน้าห้องรับบริจาคเงินอาคารพิธีสงฆ์ จำนวน  1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:00:07 น. เข้าดู 26 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานผู้ป่วยนอก  จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17:25:45 น. เข้าดู 22 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือตรวจโรค Glove Disposable จำนวน 4 ขนาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือตรวจโรค Glove Disposable จำนวน 4 ขนาด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14:02:41 น. เข้าดู 33 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างออกแบบปรับปรุงหอพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างออกแบบปรับปรุงหอพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:57:29 น. เข้าดู 36 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบประตูอัตโนมัติภายในโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 22 ชุด

ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบประตูอัตโนมัติภายในโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 22 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:24:14 น. เข้าดู 24 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องผลิตสุญญากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องผลิตสุญญากาศ  จำนวน 1 รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11:49:47 น. เข้าดู 27 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 19:40:32 น. เข้าดู 17 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาการบริการเก็บข้อมูลตรวจสุขภาพ พร้อมส่งข้อมูล จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาการบริการเก็บข้อมูลตรวจสุขภาพ พร้อมส่งข้อมูล จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 19:33:43 น. เข้าดู 21 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื่อจัดจ้า'งานปรับปรุงระบบประตูอัตโนมัติภายในโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 22 ชุด

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื่อจัดจ้า'งานปรับปรุงระบบประตูอัตโนมัติภายในโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 22 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18:21:33 น. เข้าดู 28 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางโพรงจมูก (FESS) จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางโพรงจมูก (FESS) จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18:18:14 น. เข้าดู 23 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:32:40 น. เข้าดู 29 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 17:06:17 น. เข้าดู 38 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องนับธนบัตร จำนวน 2 เครื่อง

ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 17:05:20 น. เข้าดู 36 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก การจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงอาคารมูลนิธิ ชั้น 4 จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก การจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงอาคารมูลนิธิ ชั้น 4 จำนวน 1 งาน 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 15:51:47 น. เข้าดู 71 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างงานป้ายหอผู้ป่วยตึกกัลยาณิวัฒนา จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างงานป้ายหอผู้ป่วยตึกกัลยาณิวัฒนา จำนวน 1  งาน 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:36:26 น. เข้าดู 36 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 17:54:58 น. เข้าดู 31 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติสำหรับฝึกการใช้งาน จำนวน 5

ได้แก่ บริษัท เซนต์ เมด จำกัด (มหาชน)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 16:02:00 น. เข้าดู 48 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ - แว่นตา จำนวน 7 รายการ

ได้แก่ ร้านแว่นตา เอ เอส

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 15:58:36 น. เข้าดู 37 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 2 รายการ

1. ประกาศผู้ชนะ Manidipine

2. ประกาศผู้ชนะ Pitavastatin

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14:25:08 น. เข้าดู 50 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดจ้างออกแบบโครงการจ้างปรับปรุง OPD อาคาร 90 ปี โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1 งาน

ประกาศแผนการจัดจ้างออกแบบโครงการจ้างปรับปรุง OPD อาคาร 90 ปี โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1 งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13:07:13 น. เข้าดู 89 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งปากและกะโหลกศีรษะแบบ Digital พร้อมถ่ายภาพรังสีระ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งปากและกะโหลกศีรษะแบบ Digital พร้อมถ่ายภาพรังสีระบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 16:58:13 น. เข้าดู 62 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนหาเส้นเลือดใต้ผิวหนัง จำนวน 2 เครื่อง

ได้แก่ บริษัท เมดวิท จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14:23:32 น. เข้าดู 44 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.9 มม. จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.9 มม. จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 19:18:30 น. เข้าดู 41 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ อาคาร 90 ปี จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ อาคาร 90 ปี จำนวน 1 งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 15:56:33 น. เข้าดู 61 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเ

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 15:45:14 น. เข้าดู 58 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุตรวจ ATK จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท โรงสี เอคซ์ทรา จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 12:01:32 น. เข้าดู 56 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เคร่องดูดของเหลว ชนิดแรงดูดสูง จำนวน 2 เครื่อง

ได้แก่ บริษัท เทคเอซ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14:16:25 น. เข้าดู 55 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เคร่องดูดของเหลว ชนิดแรงดูดสูง จำนวน 2 เครื่อง

ได้แก่ บริษัท เทคเอซ จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14:16:25 น. เข้าดู 35 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (สารหนืดสำหรับผ่าตัดแผลเล็ก) จำนวน 200 กล่อง

ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14:14:33 น. เข้าดู 52 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 30 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 30 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14:51:05 น. เข้าดู 55 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหา Wireless Access Point จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหา Wireless Access Point จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:52:49 น. เข้าดู 60 ครั้ง

ประกาศแผนการจ้างค่าบำรุงรักษา โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Private Cloud จำนวน 1 รายการ

ประกาศแผนการจ้างค่าบำรุงรักษา โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Private Cloud  จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:06:43 น. เข้าดู 57 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Pitavastatin calcium 2 mg

1. ประกาศประกวดราคา Pitavastatin 

2. เอกสารประกวดราคา Pitavastatin 

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ Pitavastatin 

4. ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Pitavastatin 

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11:47:11 น. เข้าดู 80 ครั้ง

ประกาศแผนการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ

ประกาศแผนการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:53:54 น. เข้าดู 72 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้กดน้ำดื่มและไส้กรอง พร้อมติดต้ัง จำนวน 6 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้กดน้ำดื่มและไส้กรอง พร้อมติดต้ัง จำนวน 6 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:32:07 น. เข้าดู 80 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าบำรุงรักษาระบบ Hyperconverged infrastructure HCI จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะจ้างค่าบำรุงรักษาระบบ Hyperconverged infrastructure HCI จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 20:37:28 น. เข้าดู 73 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการจ้างค่าบำรุงรักษาระบบห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Data Center จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการจ้างค่าบำรุงรักษาระบบห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Data Center จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 20:36:35 น. เข้าดู 72 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการจ้างค่าบำรุงระบบเครือข่าย network infrastructure จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการจ้างค่าบำรุงระบบเครือข่าย network infrastructure จำนวน 1 รายการ  

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 20:35:39 น. เข้าดู 97 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางโพรงจมูก (FESS) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางโพรงจมูก (FESS) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 19:31:09 น. เข้าดู 61 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 12 รายการ

ได้แก่ บริษัท เอนริช เมด จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11:05:01 น. เข้าดู 88 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรั

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน จำนวน 18 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:42:15 น. เข้าดู 82 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบท่งเดินอาหาร จำนวน 1

ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:09:21 น. เข้าดู 41 ครั้ง

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งปากและกะโหลกศีรษะแบบ Digital พร้อมถ่ายภาพรังสีระบบ 3 มิต

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งปากและกะโหลกศีรษะแบบ Digital พร้อมถ่ายภาพรังสีระบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:16:10 น. เข้าดู 76 ครั้ง

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งปากและกะโหลกศีรษะแบบ Digital พร้อมถ่ายภาพรังสีระบบ 3 มิต

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งปากและกะโหลกศีรษะแบบ Digital พร้อมถ่ายภาพรังสีระบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:11:40 น. เข้าดู 58 ครั้ง

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งปากและกะโหลกศีรษะแบบ Digital พร้อมถ่ายภาพรังสีระบบ 3 มิต

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งปากและกะโหลกศีรษะแบบ Digital พร้อมถ่ายภาพรังสีระบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:08:20 น. เข้าดู 72 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:00:21 น. เข้าดู 76 ครั้ง

ประกาศแผนการจ้างค่าบำรุงระบบเครือข่าย network infrastructure จำนวน 1 รายการ

ประกาศแผนการจ้างค่าบำรุงระบบเครือข่าย network infrastructure จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:54:39 น. เข้าดู 56 ครั้ง

ประกาศแผนการจ้างค่าบำรุงระบบห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย DATA CENTER จำนวน 1 รายการ

ประกาศแผนการจ้างค่าบำรุงระบบห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย DATA CENTER จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:53:51 น. เข้าดู 80 ครั้ง

ประกาศแผนการจ้างค่าบำรุงระบบ Hyperconverged infrastructure HCI จำนวน 1 รายการ

ประกาศแผนการจ้างค่าบำรุงระบบ Hyperconverged infrastructure HCI จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:52:49 น. เข้าดู 67 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Manidipine hydrochloride 20 mg

1. ประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Manidipine 20 mg

2. เอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Manidipine 20 mg

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯเวชภัณฑ์ (ยา) Manidipine 20 mg

4. ตารางราคากลาง (อ้างอิง) เวชภัณฑ์ (ยา) Manidipine 20 mg

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่ออังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:39:35 น. เข้าดู 99 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องพิธีสงฆ์ 1,2,3 จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องพิธีสงฆ์ 1,2,3 จำนวน  1 งาน 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:41:04 น. เข้าดู 89 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออะไหล่ลิฟต์ จำนวน 3 รายการ สำหรับลิฟต์ตึก 90 ปี ตัวที่ 1

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออะไหล่ลิฟต์ จำนวน 3 รายการ สำหรับลิฟต์ตึก 90 ปี  ตัวที่ 1 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:46:33 น. เข้าดู 57 ครั้ง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Pitavastatin calcium 2 mg

1. ร่างประกาศ

2. ร่างเอกสาร

3. คุณลักษณะเฉพาะฯ

4. ตารางราคากลาง

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:05:17 น. เข้าดู 49 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17:33:56 น. เข้าดู 89 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17:02:10 น. เข้าดู 60 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (สารหนืดสำหรับผ่าตัดแผหญ่) จำนวน 150 กล่อง

ได้แก่ ริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:52:12 น. เข้าดู 55 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ชุด

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14:40:58 น. เข้าดู 79 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งปากและกะโหลกศีรษะแบบ Digital พร้อมถ่ายภาพรังสีร

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งปากและกะโหลกศีรษะแบบ Digital พร้อมถ่ายภาพรังสีระบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:53:16 น. เข้าดู 84 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับถ่ายทอดสด LIVE พร้อมคู่มือวิธีการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับถ่ายทอดสด LIVE พร้อมคู่มือวิธีการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:45:26 น. เข้าดู 60 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์ (ตู้) จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์ (ตู้) จำนวน 1 คัน 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14:24:31 น. เข้าดู 68 ครั้ง

ประกาศแผนการการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 30 รายการ

ประกาศแผนการการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 30 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18:24:42 น. เข้าดู 108 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผ่าตัดส่องกล้องภาพความถี่สูง (4K) ภายในข้อ (4K ARTHROSCOPE SY

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผ่าตัดส่องกล้องภาพความถี่สูง (4K) ภายในข้อ (4K ARTHROSCOPE SYSTEM) โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 19:10:58 น. เข้าดู 61 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Antivirus / ปี จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Antivirus / ปี จำนวน 1 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:35:42 น. เข้าดู 94 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องพิธีสงฆ์ 1,2,3 จำนวน 1 งาน

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องพิธีสงฆ์ 1,2,3 จำนวน 1 งาน 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11:06:47 น. เข้าดู 70 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ชนิดไดโอดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ชนิดไดโอดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17:10:50 น. เข้าดู 86 ครั้ง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Manidipine 20 mg

1. ร่างประกาศ

2. ร่างเอกสารประกวดราคา

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

4. ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:43:52 น. เข้าดู 75 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Rosuvastatin 10 mg โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e

ได้แก่ บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:38:03 น. เข้าดู 70 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือตรวจโรค Glove Disposable จำนวน 4 ขนาด

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือตรวจโรค Glove Disposable จำนวน 4 ขนาด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 19:45:05 น. เข้าดู 230 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17:02:21 น. เข้าดู 85 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคลากรเข้าปฏิบัติงานหน่วยจ่ายกลาง จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคลากรเข้าปฏิบัติงานหน่วยจ่ายกลาง จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14:29:24 น. เข้าดู 103 ครั้ง

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 งาน

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 งาน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:44:14 น. เข้าดู 109 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาย้ายตู้สาขาโทรศัพท์และ เดินสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน โดยวิธี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาย้ายตู้สาขาโทรศัพท์และ เดินสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:26:09 น. เข้าดู 85 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ได้แก่ บริษัท ชิน เมดิคอล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:02:52 น. เข้าดู 101 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 16:04:25 น. เข้าดู 129 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่ออังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 16:02:30 น. เข้าดู 126 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เตียงนอนทำหัตถการที่สามารถปรับระดับสูง/ต่ำและปรับนั่ง/นอน

ได้แก่ บริษัท แกรนดีอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08:54:07 น. เข้าดู 93 ครั้ง

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางโพรงจมูก (FESS) จำนวน 1 ชุด

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางโพรงจมูก (FESS) จำนวน 1 ชุด 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 16:38:55 น. เข้าดู 120 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อตู้น้ำดื่มและไส้กรอง พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อตู้น้ำดื่มและไส้กรอง พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15:02:34 น. เข้าดู 85 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.9 มม. จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.9 มม. จำนวน 1 ชุด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11:17:42 น. เข้าดู 68 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11:16:19 น. เข้าดู 71 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11:18:30 น. เข้าดู 163 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Rosuvastatin 10 mg

1. ประกาศประกวดราคา Rosuvastatin 10 mg

2. เอกสารประกวดราคา Rosuvastatin 10 mg

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Rosuvastatin 10 mg

4. ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Rosuvastatin 10 mg

สร้างโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15:57:20 น. เข้าดู 105 ครั้ง

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหา

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 17:22:03 น. เข้าดู 120 ครั้ง
TEKSAS