alanya escort

alanya escort

kayseri escort

alanya escort

fethiye escort

porno izle

PRIEST HOSPITAL

หมวด : รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่2-65

ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ก.พ.65 ในวันและเวลาราชการ 

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:27:33 น. เข้าดู 29 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่1-65

ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ก.พ.65 ในวันและเวลาราชการ 

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:26:05 น. เข้าดู 18 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่3-64

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.) และเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:34:06 น. เข้าดู 140 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่4-64

จำนวน 12 ตำแหน่ง

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16:55:56 น. เข้าดู 148 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.) และเจ้าพนักงานธุรการ(ปวช.)

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12:05:19 น. เข้าดู 139 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะครั้งที่4-64

สอบสัมภาษณ์

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:20:00 น. เข้าดู 186 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะครั้งที่3-64

สอบข้อเขียน

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:19:32 น. เข้าดู 157 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พกส.ครั้งที่ 4-64

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 ในวันเวลาราชการ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 17:36:56 น. เข้าดู 282 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พกส.ครั้งที่3-64

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธ.ค.64 ในวันเวลาราชการ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 17:36:14 น. เข้าดู 186 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2564

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:47:18 น. เข้าดู 489 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 2-64

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ 2-64

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่ออังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17:14:42 น. เข้าดู 474 ครั้ง

รับสมัครพนักงานราชการ 2-64

รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง

1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

3. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่ออังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:03:54 น. เข้าดู 581 ครั้ง

บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:49:06 น. เข้าดู 261 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:32:52 น. เข้าดู 306 ครั้ง

รับสมัครพนักงานราชการ

รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 11,280 บาท

2. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 11,280 บาท

3. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,430 บาท

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 17:21:27 น. เข้าดู 305 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่1-64

ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08:49:47 น. เข้าดู 407 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรคนะครั้งที่1-64

ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 15:21:13 น. เข้าดู 341 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่1-64

ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  พนักงานประจำห้องยา

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่ออังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:42:33 น. เข้าดู 564 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 5-63

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08:58:01 น. เข้าดู 368 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 5-2563 ในตำแหน่

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 5-2563 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายงานตัววันที่ 4 มกราคม 2564

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:41:07 น. เข้าดู 439 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:53:14 น. เข้าดู 461 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่4-63

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่ออังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:16:30 น. เข้าดู 497 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่5-63

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(วุฒิปวส.)

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:47:40 น. เข้าดู 394 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่4-63

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:46:41 น. เข้าดู 395 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่5/2563

ตั้งแต่วันที่ 5-18 พฤศจิกายน 2563

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:03:20 น. เข้าดู 716 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่4/2563

ตั้งแต่วันที่ 5-18 พฤศจิกายน 2563

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:01:14 น. เข้าดู 530 ครั้ง

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:01:03 น. เข้าดู 722 ครั้ง

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:50:51 น. เข้าดู 607 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:40:46 น. เข้าดู 476 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งนักวิชาการงินและบัญชี

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่ออังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:23:36 น. เข้าดู 583 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:22:12 น. เข้าดู 659 ครั้ง

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:50:51 น. เข้าดู 671 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่3-2563

ตำแหน่งนายแพทย์  พนักงานพิธีสงฆ์  พนักงานช่วยเหลือคนไข้

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:01:22 น. เข้าดู 731 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3/2563 ในตำแหน่งนายแพท

ตำแหน่งนายแพทย์ พนักงานพิธีสงฆ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:14:16 น. เข้าดู 587 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่3/2563

ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2563

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:20:14 น. เข้าดู 859 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:12:04 น. เข้าดู 650 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:24:08 น. เข้าดู 691 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิ

รายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:03:32 น. เข้าดู 728 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่2-2563

รายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:01:47 น. เข้าดู 764 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิ(สัมภาษณ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิ(สัมภาษณ์)

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:41:25 น. เข้าดู 641 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่2-2563

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่2-2563

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:40:40 น. เข้าดู 560 ครั้ง

ขยายเวลารับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่1-2563

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2563

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:23:49 น. เข้าดู 807 ครั้ง

เพิ่มเติมรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่1-2563และคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 10 เมษายน 2563

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:28:43 น. เข้าดู 775 ครั้ง

เพิ่มเติมรายละเอียดการรับสมัครสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้าง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 10 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:27:13 น. เข้าดู 686 ครั้ง

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิ

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:32:22 น. เข้าดู 582 ครั้ง

ใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:31:46 น. เข้าดู 714 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิครั้งที่1-2563

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 10 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่ออังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:28:36 น. เข้าดู 782 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่2-2563

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 10 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่ออังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:27:40 น. เข้าดู 742 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่1-2563

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 10 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่ออังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:26:51 น. เข้าดู 678 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์ (ผู้ช่วยพระคิลานุปัฏฐาก)

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14:04:44 น. เข้าดู 700 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งผู้ช่วยพระคิลานุปัฏฐาก

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12:15:40 น. เข้าดู 680 ครั้ง

รับสมัครสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิครั้งที่1-2563

วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:19:28 น. เข้าดู 775 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:05:38 น. เข้าดู 850 ครั้ง

รายฃื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะส่วนบุคคล(สัมภาษณ์)ครั้งที่5-2562

รายฃื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะส่วนบุคคล(สัมภาษณ์)

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:31:26 น. เข้าดู 972 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิครั้งที่5-2562

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:50:13 น. เข้าดู 919 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิครั้งที่4-2562

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:52:21 น. เข้าดู 949 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิครั้งที่4-25

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิครั้งที่4-2562

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:16:25 น. เข้าดู 886 ครั้ง

รับสมัครสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวมูลนิธิครั้งที่5-2562

รับสมัครสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวมูลนิธิ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อจันทร์ที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:44:33 น. เข้าดู 1117 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ 

สร้างโดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อพุธที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:59:57 น. เข้าดู 853 ครั้ง

รับสมัครสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวมูลนิธิครั้งที่4-2562

รับสมัครสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวมูลนิธิ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่ออังคารที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:25:12 น. เข้าดู 1050 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:27:32 น. เข้าดู 984 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2562

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2562

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:22:10 น. เข้าดู 1082 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่1-2562

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:38:29 น. เข้าดู 1107 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่2-2562

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:19:01 น. เข้าดู 1311 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะ(สัมภาษณ์)พนักงานกระทรวงสาธารณสุขครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะ(สัมภาษณ์)พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:18:15 น. เข้าดู 1019 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2562

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 29 มีนาคม 2562 

จำนวน 13 ตำแหน่ง ดังนี้ ในตำแหน่งเภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พนักงานเภสัชกรรม ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำห้องยา พนักงานซักฟอก พนักงานบริการ (คนงาน) พนักงานประกอบอาหาร และพนักงานประจำตึก ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงฆ์

 

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:10:06 น. เข้าดู 1606 ครั้ง

ขยายเวลารับสมัครสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่3-2562

18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 15:33:16 น. เข้าดู 1244 ครั้ง

รับสมัครสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินสวัสดิการครั้งที่1-2562.p

ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16:20:38 น. เข้าดู 1121 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิครั้งที่2-2562

ตำแหนงเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานบริการ

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16:20:33 น. เข้าดู 1096 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิครั้งที่1-2562

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิครั้งที่1-2562

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:37:29 น. เข้าดู 1343 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 6/2561

ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุ (วุฒิ ปวส.) และพนักงานพัสดุ (วุฒิ ปวช.)

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่ออังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:53:44 น. เข้าดู 1150 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะ(สัมภาษณ์)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะ(สัมภาษณ์)

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่ออังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:05:54 น. เข้าดู 1201 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 7/2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 7/2561

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานซักฟอก  พนักงานบริการ (คนงาน) พนักงานประกอบอาหาร และพนักงานประจำตึก

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่ออังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 17:08:37 น. เข้าดู 1446 ครั้ง

รายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พกส.6/61)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ (วุฒิ ปวส.) และพนักงานพัสดุ (วุฒิ ปวช.)

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:59:51 น. เข้าดู 1178 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบความรู้ความสามารถและสมรรถนะครั้งที่2-2562

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบความรู้ความสามารถและสมรรถนะครั้งที่2-2562

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:51:13 น. เข้าดู 1154 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบความรู้ความสามารถและสมรรถนะครั้งที่1-2562

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบความรู้ความสามารถและสมรรถนะครั้งที่1-2561

สร้างโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:50:07 น. เข้าดู 1118 ครั้ง
apex hack