ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ Sanidex OPA จำนวน 1 รายการ

ได้แก่ บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัดไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:01:56 น. เข้าดู 201 ครั้ง

TEKSAS