รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านค้าสวัสดิการครั้งที่1-65

ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อ จันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:03:06 น. เข้าดู 290 ครั้ง