รับสมัครสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำร้านค้าสวัสดิการครั้งที่1-2565

ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อ อังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:19:40 น. เข้าดู 306 ครั้ง