รับสมัครพนักงานราชการ 2-64

รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง

1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

3. นักกายภาพบำบัด 1 อัตราไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อ อังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:03:54 น. เข้าดู 447 ครั้ง