บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 5-63

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อ จันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08:58:01 น. เข้าดู 748 ครั้ง