รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อ พุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:53:14 น. เข้าดู 770 ครั้ง