รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่4-63

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลองไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อ อังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:16:30 น. เข้าดู 781 ครั้ง