ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งานไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ อังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:44:48 น. เข้าดู 94 ครั้ง

TEKSAS