ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 3 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 3 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)ไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:24:45 น. เข้าดู 59 ครั้ง

TEKSAS