ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างค่าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ/ระบายอากาศ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ พระอาพาธ ชั้น 2 อาคารกัลยาณิวัฒนา จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างค่าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ/ระบายอากาศ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ พระอาพาธ ชั้น 2 อาคารกัลยาณิวัฒนา   จำนวน 1 รายการ ไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:35:20 น. เข้าดู 51 ครั้ง

TEKSAS