ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผ่าตัดส่องกล้องภาพความถี่สูง (4K) ภายในข้อ (4K ARTHROSCOPE SYSTEM) โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผ่าตัดส่องกล้องภาพความถี่สูง (4K) ภายในข้อ (4K ARTHROSCOPE SYSTEM) โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 เครื่องไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ พฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 18:37:35 น. เข้าดู 181 ครั้ง

TEKSAS