ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ไฟล์เอกสารประกอบ

โดย ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา เมื่อ พุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:00:16 น. เข้าดู 84 ครั้ง

TEKSAS