ระบบปฏิทินกิจกรรม

CalendarSystem

ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน (ใช้บัญชีกลาง รหัสพนักงาน ออกโดยกลุ่มงานทรัพากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน)