รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แบบแถบกาว
จำนวน 120

ราคาต่อหน่วย : 670

ชุดป้องกันเชื้อโรค PPE
จำนวน 120

ราคาต่อหน่วย : 180

เครื่องช่วยหายใจ สำหรับใช้ในหอผู้ป่วยหนัก
จำนวน 1

ราคาต่อหน่วย : 1,000,000

เครื่องเป่าบริหารปอด (Tri-ball Incentive Spirometer)
จำนวน 5

ราคาต่อหน่วย : 350

เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลและชุดวัดส่วนสูง
จำนวน 1

ราคาต่อหน่วย : 32,000

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (ใช้สำหรับออกหน่วย/ถวายพระ)
จำนวน 120

ราคาต่อหน่วย : 1,200

เครื่องควบคุมการให้สารอาหารทางสายยาง อัตโนมัติ
จำนวน 5

ราคาต่อหน่วย : 38,000

รถเข็นจัดเตรียมยาฉีด และอุปกรณ์ช่วยชีวิต
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 55,000

ปรอทวัดไข้ดิจิตอลสำหรับใช้ในโรงพยาบาล
จำนวน 80

ราคาต่อหน่วย : 650

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล
จำนวน 1

ราคาต่อหน่วย : 250,000

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด วิเคราะห์ผลด้วยคอมพิวเตอร์
จำนวน 1

ราคาต่อหน่วย : 2,500,000

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ PACS
จำนวน 1

ราคาต่อหน่วย : 350,000

เครื่องวัดดัชนีมวลกายพร้อมภาควัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 300,000

แผ่นแปะแผลกดทับ (ช่วยดูดซับของเหลวจากแผล ให้ความชุ่มชื่นกับผิวหนัง ช่วยในการสมานแผล)
จำนวน 100

ราคาต่อหน่วย : 120

เจลสำหรับใส่แผล (เจลเรียกเนื้อ)
จำนวน 30

ราคาต่อหน่วย : 265

Foam Non-adhesive แผ่นแปะแผลกดทับ 10x10 ซม.
จำนวน 100

ราคาต่อหน่วย : 190

หูฟังแพทย์ (Stethoscope)
จำนวน 8

ราคาต่อหน่วย : 4,200

เครื่องควบคุมการให้สารละลายและส่วนประกอบของเลือด ระบบอตัโนมัติ
จำนวน 6

ราคาต่อหน่วย : 55,000
TEKSAS