รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว พร้อมกระเป๋า (ใช้กับผู้ป่วยโควิด19)
จำนวน 50

ราคาต่อหน่วย : 350

ส่วนคลุ่มศีรษะและท่อหายใจ (Hood สำหรับเครื่อง PAPR)
จำนวน 12

ราคาต่อหน่วย : 5,500

ชุดป้องกันเชื้อโรค PPE
จำนวน 100

ราคาต่อหน่วย : 300

เครื่องส่งอากาศ PAPR
จำนวน 5

ราคาต่อหน่วย : 60,000

เครื่องช่วยหายใจ สำหรับใช้ในหอผู้ป่วยหนัก
จำนวน 3

ราคาต่อหน่วย : 1,000,000

เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยโอโซน (Ozone Generator)
จำนวน 1

ราคาต่อหน่วย : 3,000

เครื่องวัดความดันโลหิต วัดออกซิเจนในเลือด วัดไข้แบบอินฟาเรทวัดทางหน้าผาก พร้อมรถเข็น และรองรับการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
จำนวน 9

ราคาต่อหน่วย : 120,000

เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลและชุดวัดส่วนสูง
จำนวน 1

ราคาต่อหน่วย : 32,000

รถเข็นกะละมังพร้อมอ่างคู่สำหรับอาบน้ำผู้ป่วย
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 8,000

เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา (Syringe Pump)
จำนวน 1

ราคาต่อหน่วย : 60,000

เครื่องวัดอุณหภูมิ +พร้อมจ่ายน้ำยาล้างมืออัตโนมัติ
จำนวน 1

ราคาต่อหน่วย : 1,200

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (ใช้สำหรับออกหน่วย/ถวายพระ)
จำนวน 80

ราคาต่อหน่วย : 1,500

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติมีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟได้ พร้อมรถเข็น
จำนวน 1

ราคาต่อหน่วย : 15,000

เครื่องควบคุมการให้สารอาหารทางสายยาง อัตโนมัติ
จำนวน 5

ราคาต่อหน่วย : 38,000

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว (Oximeter Fingertrip)
จำนวน 5

ราคาต่อหน่วย : 980

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
จำนวน 1

ราคาต่อหน่วย : 120,000

ชุดควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจน (Oxygen Flowmeter)
จำนวน 5

ราคาต่อหน่วย : 1,750

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก (ET CO2)
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 120,000

รถเข็นจัดเตรียมยาฉีด และอุปกรณ์ช่วยชีวิต
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 55,000

ปรอทวัดไข้ดิจิตอลสำหรับใช้ในโรงพยาบาล
จำนวน 80

ราคาต่อหน่วย : 650

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator) แบบ Biphasic
จำนวน 1

ราคาต่อหน่วย : 320,000

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 250,000

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด วิเคราะห์ผลด้วยคอมพิวเตอร์
จำนวน 1

ราคาต่อหน่วย : 2,500,000

เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 58,000

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ PACS
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 250,000

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดแบบเคลื่อนที่ (Portable spirometry)
จำนวน 1

ราคาต่อหน่วย : 180,000

เครื่องวัดดัชนีมวลกายพร้อมภาควัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 300,000

แผ่นแปะแผลกดทับ (ช่วยดูดซับของเหลวจากแผล ให้ความชุ่มชื่นกับผิวหนัง ช่วยในการสมานแผล)
จำนวน 100

ราคาต่อหน่วย : 120

เจลสำหรับใส่แผล (เจลเรียกเนื้อ)
จำนวน 30

ราคาต่อหน่วย : 265

หัวดูดเสมหะ(Vacuum Regulator Intermittent/Continuous)
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 17,500

Foam Non-adhesive แผ่นแปะแผลกดทับ 10x10 ซม.
จำนวน 100

ราคาต่อหน่วย : 190

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและควบคุมความดัน
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 650,000

ชุดปรับและควบคุมแรงดูด (VACUUM REGULATOR)
จำนวน 12

ราคาต่อหน่วย : 9,500

เครื่องควบคุมการให้สารละลายและส่วนประกอบของเลือดทางหลอดเลอืดดำ ระบบอตัโนมัติ
จำนวน 12

ราคาต่อหน่วย : 55,000