รายการรับบริจาคสิ่งของ

รถเข็นพับได้
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 2,000

รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว
จำนวน 2

ราคาต่อหน่วย : 3,000