agariozonguldak haberzonguldak son dakika 10 yohoho-ioagario.surf agario

alanya escort

alanya escort

kayseri escort

alanya escort

fethiye escort

porno izle

PRIEST HOSPITAL

องค์ความรู้การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ภายใต้หลักพระธรรมวินัย


image

แนวทางปฎิบัติภายใต้หลักพระธรรมวินัย
เรื่องการปลงผม


image

แนวทางปฎิบัติภายใต้หลักพระธรรมวินัย
เรื่องการปวารณา


image

แนวทางปฎิบัติภายใต้หลักพระธรรมวินัย
เรื่องการขอขมา อโหสิกรรม


image

แนวทางปฎิบัติภายใต้หลักพระธรรมวินัย
เรื่องการสรงน้ำพระสงฆ์อาพาธบนเตียง


image

แนวทางปฎิบัติภายใต้หลักพระธรรมวินัย
เรื่องการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเรื่องการประเคน


image

แนวทางปฎิบัติภายใต้หลักพระธรรมวินัย
เรื่องการเตรียมพระสงฆ์อาพาธเข้าห้องผ่าตัด


image

แนวทางปฎิบัติภายใต้หลักพระธรรมวินัย
เรื่องการดูแลสรีรสังขารหลังมรณภาพ