จุลสาร คิลานเภสัช

อาการข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19

(ข้อมูลวันที่ 1-3-64)


จุลสารคิลานเภสัช เดือน ธันวาคม 2563

วาร์ฟาริน


จุลสารคิลานเภสัช เดือน พฤศจิกายน 2563

สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย 18-24 พฤศจิกายน 2563


จุลสารคิลานเภสัช เดือน สิงหาคม 2563

วัคซีนไข้เลือดออก, วิ่งอย่างไร ได้ประโยชน์


จุลสารคิลานเภสัช เดือน กรกฎาคม 2563

รู้เท่าทันไข้เลือดออก และรู้จักไข้หวัดหมู


จุลสารคิลานเภสัช เดือนมิถุนายน 2563

ยาความดันกับโควิด-19 , สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน


จุลสารคิลานเภสัช เดือนพฤษภาคม 2563

วัคซีนป้องกัน COVID-19 และยารักษา


จุลสารคิลานเภสัช เดือนเมษายน 2563

แอลกอฮอล์เจลล้างมือและสารทำความสะอาด กำจัดเชื้อไวรัส COVID-19


จุลสารคิลานเภสัช เดือนมีนาคม 2563

เรื่องต้องรู้ C O V I D - 19


จุลสารคิลานเภสัช เดือนธันวาคม 2562

1. ยาธาตุน้ำขาว vs ยาลดกรดในกระเพาะ , 2. ฉันน้ำเต้าหู้พร้อมยาดีหรือไม่ ??


จุลสารคิลานเภสัช เดือนตุลาคม 2562

1. ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร กลุ่ม PPIs ใช้ไม่ถูกต้องมีผลเสียอย่างไร ? 2. เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มกับการรับประทานยา


จุลสารคิลานเภสัช เดือนมิถุนายน 2562

ยาบางตัว ฉันยาแล้วต้องดื่มน้ำมากๆ


จุลสารคิลานเภสัช เดือนกันยายน 2562

สถานการณ์เชื้อ CRE และ CRAB โรงพยาบาลสงฆ์


จุลสารคิลานเภสัช เดือนกุมภาพันธ์ 2562

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล


TEKSAS