ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:07:03 น.

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ น้อมถวายมุทิตาสักการพระครูวิธานกิจจาทร(ประเสริฐ กิตฺตสาโร) เจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์ในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์

ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18:34:48 น.

นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ถวายพระพุทธสัมปทานนิโรคาพาธ แด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม

ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:18:23 น.

โรงพยาบาลสงฆ์เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12:54:18 น.

คุณอาภรณ์ กวินอนันต์ มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยมี นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ และ นายอัครเดช อนิวรรตวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานรับมอบและกล่าวขอบคุณ

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:58:04 น.

กองบริการงานอนุญาต จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล บริจาคเงินจำนวน 8,888 บาท และเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมี นพ.อนุตพงษ์ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบและกล่าวขอบคุณ

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:54:07 น.

กรมช่างโยธาทหารอากาศบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อสาธารณกุศลแก่โรงพยาบาลสงฆ์

กิจกรรมรับบริจาคทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่บริเวณ วัดพระศรีมหาธาตุ แต่หากต้องระงับไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้มีการรื้อฟื้นเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์

สาเหตุให้เกิดวัตถุประสงค์ของการตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นมา 3 ประการคือ
1. เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมในการที่พระภิกษุ-สามเณรจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลร่วมกับฆราวาส
2. เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรอาพาธให้ได้มีโอกาสปฏิบัติตามวินัยบรมพุทธานุญาต
3. สนองพุทธพจน์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า“โย ภิขเวมํ อุปฏฐ เหยย โสคิลานํ อุปฏ.ฐเหยย” ซึ่งแปลว่า “ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคตผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”

หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงฆ์
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางการแพทย์ ด้านโรคทั่วไป และจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่แพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่รับผิดชอบ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาวิชาการแพทย์ด้านโรคทั่วไปและจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
4. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย อ่านเพิ่มเติม
About Images
deneme bonusu veren siteler 2022 deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
escort istanbul antalya escort bayan
tuzla escort
escort maltepe ümraniye escort bayanlar
gülşehir haber
https://cialisturk.blogkullan.com
www.novagra.shop cialis
grandpashabet
maltepe escort
deneme bonusu bonus veren siteler
Rajasthani ladki ne khet me punjabi lund chusa Adorable blonde teen girlfriends homemade sextape Hot Sexy Cute GF Perform Amazing Sex On Tape
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu medyumlar bets giriş
first time with black man gandu bengali movie english subtitles Encré vixen Karmen Karma trains son manchon avec un gode géant
casino siteleri bahis siteleri
https://www.fapjunk.com