บริจาคสิ่งของ

ทำบุญบริจาค

ค้นหาแพทย์ออกตรวจ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ขั้นตอนการรับบริการ

ลงทะเบียนบัตรใหม่

ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 15:39:12 น.

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชานุมัติให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 พระราชทาน เครื่องผลิตออกซิเจน แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๒๐ เครื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีความจำเป็นต้องได้รับออกซิเจน

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13:26:22 น.

ขอแสดงความยินดี กับ ทพญ.เสริมศิริ สุภากรณ์และทีมคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลสงฆ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ในการประชุม Asia Pacific association for Tobaccocontrol APACT ครั้งที่13

เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:52:35 น.

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม 2564

ข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16:14:05 น.

คุณชัยวัฒน์ เอี่ยมวิริยะพงษ์ และเครือเอี่ยมเซ้งกรุ๊ป หจก.ลิ้มเอี่ยมเซ้ง มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 15:09:40 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พร้อมด้วย คุณ นภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ภริยา บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และ ชุด PPE จำนวน ๕๐ ชุด นมแลคตาซอย ๕ ลัง

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13:29:55 น.

นายสมศักดิ์-ชลธิชา จิตรการโกศล และครอบครัว บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

กิจกรรมรับบริจาคทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดียเผยแพร่


สื่อมีเดียเผยแพร่


สารโรงพยาบาลสงฆ์


image

ฉบับที่ 5 เดือน ตุลาคม 2563


image

ฉบับที่ 4 เดือน พฤษภาคม 2563


image

ฉบับที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2563


เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่บริเวณ วัดพระศรีมหาธาตุ แต่หากต้องระงับไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้มีการรื้อฟื้นเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์

สาเหตุให้เกิดวัตถุประสงค์ของการตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นมา 3 ประการคือ
1. เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมในการที่พระภิกษุ-สามเณรจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลร่วมกับฆราวาส
2. เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรอาพาธให้ได้มีโอกาสปฏิบัติตามวินัยบรมพุทธานุญาต
3. สนองพุทธพจน์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า“โย ภิขเวมํ อุปฏฐ เหยย โสคิลานํ อุปฏ.ฐเหยย” ซึ่งแปลว่า “ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคตผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”

หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงฆ์
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางการแพทย์ ด้านโรคทั่วไป และจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่แพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่รับผิดชอบ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาวิชาการแพทย์ด้านโรคทั่วไปและจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
4. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย อ่านเพิ่มเติม
About Images
Bitki Yetiştirme Lambası medyum uluslararası evden eve nakliyat eşya depolama uluslararası evden eve nakliyat Gebze evden eve nakliyat mobil porno konya escort sohbet sohbet medyum sex hikayeleri Uluslararası evden eve nakliyat hd film izle film izle hd film izle hd film izle hd film izle hd film izle hd film izle 1xbet giriş hd turk porno mature porno