การบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์
  • กรณีมีความประสงค์โอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี 013-1-85026-1 ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุง
โรงพยาบาลสงฆ์ ส่งแฟกซ์รายละเอียดการบริจาค ที่ เบอร์ 02-3544273
E-mail หลักฐานการบริจาค This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (แจ้งหลักฐานการโอนเงินบริจาค คลิกที่นี )

  • กรณีมีความประสงค์บริจาคเงินหักผ่านบัญชีธนาคาร รายเดือน

โปรดเขียนหลักฐาน ต้องนำส่งแบบฟอร์มมาทางไปรษณีย์ เท่านั้น

  • กรณีมีความประสงค์จะบริจาคเป็นเช็ค

โปรดเขียนเช็คสั่งจ่ายในนาม “โรงพยาบาลสงฆ์” และส่งเช็คมายัง โรงพยาบาลสงฆ์ เลขที่ 445 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กทม.10400 (ฝ่ายการเงินและบัญชี)

  • กรณีมีความประสงค์บริจาคเงินด้วยแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT
บริจาคผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT สแกนผ่าน QRCode รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ผ่าน e-mail

   - เลือกบริจาคโดยใช้สิทธิลดหย่อน ให้กรอกอีเมล์เพื่อให้ระบบจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร และส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากร เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี

   - เลือกบริจาคโดยไม่ใช้สิทธิลดหย่อน ระบบจะไม่จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ และไม่ส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากร

บริจาคผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารอื่นๆจะไม่ได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ แต่ข้อมูลการบริจาค ระบบจะส่งไปที่กรมสรรพากรใช้ลดหย่อนภาษีได้ (คลิกที่นี่ เพื่อสแกน QRCode)

หมายเหตุ การรับบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไม่สามารถรับบริจาคตั้งกองทุน หรือ สมทบทุน


  • รับสมัครงาน
  • จัดชื้อจัดจ้าง
  • ข้อมูลข่าวสาร