คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

 
 
 
สมเด็จพระพุฒาจารย์
วัดไตรมิตรวิทยาราม
ประธานกรรมอำนวยการสงฆ์
 
 
 
     
 
พระธรรมสิทธิเวที
วัดสังเวชวิศยาราม
กรรมการ/เลขานุการ รูปที่ ๑
พระธรรมปริยัติโมลี
วัดบพิตรพิมุข
กรรมการ/เลขานุการ รูปที่ ๒