หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์

หน่วยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์ / โทรสาร
โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถ. ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กท. 10400 0-2354-8108-9 / 0-2248-4808
โรงพยาบาลเลิดสิน 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กท. 10500 0-2353-9798-9 / 0-2353-9621
โรงพยาบาลสงฆ์ 445 ถ. ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กท. 10400 02-640-9537 / 02-354-4287
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 รามอินทรา (กม.13) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กท. 10230
0-2517-4270-9/ 0-2917-8800
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 52 หมู่ 2 ต. ไร่ขิง อ. สามพราน จ. นครปฐม 73210 0-3422-5818 / 0-3432-1243
สถาบันธัญญารักษ์ ต. ประชาธิปไตย อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130
0-2531-0080-8 / 0-2531-0085
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 420/8 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 0-2354-8333-43 / 0-2245-7580
สถาบันพยาธิวิทยา 2 ถ.โยธี เขตราชเทวี กท. 10400
0-2354-8208-15
สถาบันประสาทวิทยา 312 ถ. ราชวิถี เขตราชเทวี กท. 10400 0-2354-7007
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ. พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กท. 10400 0-2354-7025 / 0-2354-7037
สถาบันโรคทรวงอก 39 หมู่ 9 ถ. ติวานนท์ ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
-
สถาบันทันตกรรม ซ. บำราศนราดูร ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง นนทบุรี 11000 0-2588-4005-8 /0-2588-4004
สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถ. พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กท. 10400
0-2354-8036-40 / 0-2354-8046
ถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ อาคาร 2 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์ 0-2591-8277
ศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูฯ แห่งชาติ ซ. บำราศนราดูร ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง นนทบุรี 11000
-