บุคลากรร่วมกันทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจพร้อมกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ