รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่19 เมษายน 2561 พล.ท.สัณทัศน์นันทิภาคย์หิรัญ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 40,000 บาท รับมอบโดย นายแพทย์สมนึก อร่ามเธียรธำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์์

ร่วมบริจาคค่ายาและเวชภัณฑ์ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

ร่วมบริจาค รถเข็นผู้ป่วย จำนวน ๓๐ คัน ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

เจ้าอาวาสวัดพุน้อย บริจาคเงินเพื่อบำรุงทั่วไปแด่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธ

กลุ่มงานพยาวิทยา ได้รับการรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕