บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ บริจาคเงินและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้โรงพยาบาลสงฆ์

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ บริจาคเงินและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รวมเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท

โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่อมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสงฆ์

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดย คุณนาค ศิริระพร และคุณสุทัศน์ เลิศรัตนชัยกิจ ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่อมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 100,000 บาท โรงพยาบาลสงฆ์ ขออนุโมธนาบุญ

คุณวงค์ศิริ ทัดท่าทราย ได้บริจาคเงินเพื่อรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คุณวงค์ศิริ ทัดท่าทราย ได้บริจาคเงินเพื่อรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ จำนวน 1,000,000บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รับมอบโดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

อธิการบดี คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมบริจาคทำบุญเพื่อพระภิกษุสามเณรอาพาธโรงพยาบาลสงฆ์

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี พร้อมคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมบริจาคทำบุญเพื่อพระภิกษุสามเณรอาพาธโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทถ้าน ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

พระครูมงคลขันตยาลังการ (หงษ์ )วัดบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี มอบเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 พระครูมงคลขันตยาลังการ (หงษ์ )วัดบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี มอบเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ