ครอบครัว ลี้ฤทธิกุลชัย ได้ร่วมบริจาคเงิน ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ครอบครัว ลี้ฤทธิกุลชัย ได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 80.000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อบำเพ็ญกุศลแด่ คุณพ่อสุชัย ลี้ฤทธิกุลชัย โดย นายแพทย์พิทักษ์ ตั้งชนะชัยอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ

ผู้บริหาร เมืองโบราณ สมุทรปราการ ได้บริจาคเงินเพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุ-สามเณร อาพาธ

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ผู้บริหาร เมืองโบราณ สมุทรปราการ ได้บริจาคเงินเพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุ-สามเณร อาพาธ
จำนวน 1,111,111 บาท ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดย นพ.สมนึก อร่ามเธียรธำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด บริจาคสิ่งของ

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด บริจาคสิ่งของ ข้าวสาร น้ำส้ม นมกล่อง น้ำตาลทราย แผ่นรองซับกระดาษทิชชู่ น้ำยาล้างจาน โดยนายไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ

บริจาคเครื่องควมคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) ยี่ห้อ Boy Guard รุ่น 323 พร้อมอุปกรณ์

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดยนายวินัย นิยโมสถ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีความประสงค์บริจาคเครื่องควมคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) ยี่ห้อ Boy Guard รุ่น 323 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง ราคา 100,000 บาท รับมอบโดยนายแพทย์สมนึก อร่ามเธียรธำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

บริษัท ไทย ยูไนเต็ด โปรดักท์ จำกัด บริจาค เครื่องไตเทียม Fresenius รุ่น 4008s

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริษัท ไทย ยูไนเต็ด โปรดักท์ จำกัด โดย คุณสุเมธ – คุณรุ่งทิวา พืชอำนวย บริจาค เครื่องไตเทียม Fresenius รุ่น 4008s ราคา 560,000 บาท รับมอบโดย นพ.ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์