ตารางเวรออกตรวจในเวลาราชการ

โรค/วัน
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
โรคผิวหนัง โรคเลือด
โทร 5115
**น.พ.สุพจน์     พญ.อภิณห์พร (แพทย์อาสา) **น.พ.สุพจน์ โทร 5107
โรคปอด
โทร 5107
  **พ.ญ.ไพรัตน์ พ.ญ.ไพรัตน์    
ระบบประสาท
โทร 5115
 น.พ.เดชา   **น.พ.เดชา *น.พ.ฤชุกรณ์ *น.พ.ฤชุกรณ์
โรคระบบทาง
เดินอาหาร
  พญ.ณัฐพร พญ.ณัฐพร    
โรคต่อมไร้ท่อ
  พญ.ชัดสุภา โทร 5115   พญ.ชัดสุภา โทร 5107  
จิตเวช
โทร 5108
พ.ญ.จุฑามาศ   พ.ญ.จุฑามาศ    
หลอดเลือด
และหัวใจ
โทร 5213
น.พ.ธีรยุทธ       น.พ.ธีรยุทธ
ศัลยกรรมทั่วไป
โทร 5129 (ห้องฉุกเฉิน)
แพทย์หมุนเวียน น.พ.ประวิทย์ น.พ.อนุตพงษ์ น.พ.สมเกียรติ น.พ.ทัศนพงศ์
ศัลยกรรมทาง
เดินปัสสาวะ
โทร 5111
น.พ.รัฐดำรง น.พ.พิทักษ์ น.พ.รัฐดำรง น.พ.พิทักษ์ น.พ.รัฐดำรง
ศัลยกรรมกระดูก
โทร 5112
น.พ.มนต์ชัย น.พ.วิริยะ น.พ.วิริยะ น.พ.มนต์ชัย น.พ.วิริยะ
น.พ.มนต์ชัย
(10.00)
ศัลยกรรมตกแต่ง
โทร 5105
         
จักษุ
โทร 1404
พ.ญ.นิศา น.พ.สมบัติ
พ.ญ ศศิรัตน์
น.พ.สุวิช พ.ญ.อัญญานี
น.พ.บัญฑิต (13.00)
นพ.ศิริพงศ์ พ.ญ.ศศิรัตน์
พ.ญ.นิศา (13.00)
พ.ญ.อัญญานี พ.ญ.นลินี น.พ.บัญฑิต น.พ. ศิริพงศ์
ENT
โทร 5103
น.พ.กฤษณะพันธ์ พ.ญ.ทวีพร น.พ.ธีระภัทร์ น.พ.สิทธิชัย แพทย์หมุนเวียน

วันออกตรวจ
ตรวจโรคจักษุทั่วไป
ตรวจโรคจักษุทั่วไป
ตรวจโรคจักษุทั่วไป/คลินิคพิเศษ
คลินิกพิเศษ
วันจันทร์
โรคทั่วไป
นพ.สมบัติ
โรคทั่วไป
นพ.นิศา
OCCULOPLASTIC CLINIC
นพ.ศิลา
(จันทร์บ่าย สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)
วันอังคาร
โรคทั่วไป
นพ.สุวิช
โรคทั่วไป
พญ.อัญญานี
GLAUCOMA CLINIC (ต้อหิน)
อังคารบ่าย
นพ.บัณฑิต
วันพุธ
โรคทั่วไป
พญ.สุคนธา
โรคทั่วไป
นพ.ศิริพงษ์
GLAUCOMA CLINIC (ต้อหิน)
อังคารบ่าย
พญ.นิศา
CLINIC ตาปลอม
พญ.เฉลา
(พุธบ่าย สัปดาห์ที่ 1,2 ของเดือน)
วันพฤหัสบดี
โรคทั่วไป
พญ.อัญญานี
โรคทั่วไป/กระจกตา
พญ.นลินี
MUSCLE CLINIC
พญ.โสฬส
3 เดือน/ครั้ง
วันศุกร์
โรคจอประสาทตา
นพ.ศิริพงศ์
โรคทั่วไป
นพ.บัญฑิต

ลำดับ

ตรวจโรคเฉพาะทาง /คลินิกพิเศษ

วันที่ตรวจ

เวลา

สถานที่

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

1

โรคจักษุ(ตา)

วันราชการ

8.00-12.00 น.

อาคารมูลนิธิชั้น 4

02-3544287 ต่อ 1404

  1. โรคกล้ามเนื้อตา

อังคาร / พุธ

  1. โรคจอประสาทตา

พฤหัสบดี

2

โรคโสต สอ นาสิก (หู คอ จมูก)

วันราชการ

8.00-12.00 น.

อาคาร 90ปีชั้น 1

02-3544287 ต่อ 5103

  1. คลินิกการทรงตัว

อังคาร

8.00-12.00 น.

อาคารมูลนิธิชั้น 5

02-3544287 ต่อ 1506

  1. คลินิกภูมิแพ้

พฤหัสบดี

  1. การตรวจความผิดปกติของการได้ยิน

วันราชการ

8.00-16.00 น.

3

ทันตกรรมทั่วไป

จันทร์/อังคาร

8.00-12.00 น.

อาคาร 90ปีชั้น 2

02-3544287 ต่อ 5212

นัดตรวจรักษาพิเศษ

พุธ/พฤหัส/ศุกร์

8.00-16.00 น.

4

โรคหัวใจและหลอดเลือด

อังคาร / ศุกร์

8.00-12.00 น.

อาคาร 90 ปี ชั้น 2

02-3544287 ต่อ 5213

5

อายุรกรรมทั่วไป(โรคที่รักษาด้วยยา)

วันราชการ

8.00-12.00 น.

อาคาร 90 ปี สมเด็จย่า ชั้น 1

02-3544287 ต่อ 5106

6

โรคต่อมไร้ท่อ(เช่น โรคเบาหวาน)

7

โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

8

โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ

คลินิกกระดูกโปร่งบาง

อังคาร

13.00-15.00 น.

9

โรคศัลยกรรม(โรคที่ต้องทำผ่าตัด)

วันราชการ

8.00-12.00 น.

คลินิกทำแผล

10

โรคผิวหนัง

จันทร์

11

โรคจิตเวช

จันทร์,พุธ

12

โรคปอด

อังคาร

คลินิกอดบุหรี่

พฤหัสบดี

13.00-15.00 น.

13

โรคระบบประสาท(อาการอัมพาต เป็นต้น)

พุธ,ศุกร์

8.00-12.00 น.

14

โรคไต

พฤหัส