บุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2556

เรื่อง " การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย "

ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้นที่ 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่องเล่าการดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยผู้ใหญ่ บรรยาย วันที่ 27 พ.ค.2556

เรื่องเล่าการดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยผู้ใหญ่ บรรยาย วันที่ 27 พ.ค.2556

อ่านเพิ่มเติม...